Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "XXX "Policka Piętnastka""

REGULAMIN BIEGU XXX „POLICKA PIĘTNASTKA”

 

1. ORGANIZATOR

a) TKKF "Tytan" przy Z. Ch. "POLICE"SA - Grupa Azoty

b) GMINA POLICE

c) STAROSTWO POWIATOWE POLICE

 

2. TERMIN I MIEJSCE

a) bieg odbędzie się w dniu 03.06.2018 r. (niedziela)

b) start biegów: godz. 10.00

c) miejsce Startu/Mety – skrzyżowanie ul. Zamenhofa z ul. Piaskową (okolice obiektu OSiR) Police

d) szatnie, natryski, toalety – obiekt OSiR w Policach

 (ul. Piaskowa 97)

g) biegi młodzieżowe – początek godz.12.15

biegi w kategoriach: przedszkolaków, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Miejsce – bieżnia lekkoatletyczna
w Policach, obiekt OSiR ul. Piaskowa 97.

h) równolegle z biegami XXX „Polickiej Piętnastki” odbędą się Mistrzostwa Grupy Sportowej „Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych nr 2”.

 

3. DYSTANS I TRASA

W ramach „XXX Polickiej Piętnastki” odbędą się biegi na dystansach:


Biegi odbędą się na trasie asfaltowej. Dokładna trasa zostanie podana do końca marca 2018r.  Zostanie zaprezentowana na profilu portalu społecznościowego – Facebook.

Start do wszystkich biegów odbywa się jednocześnie z tego samego miejsca.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

a) impreza ma charakter otwarty

b) zawodnik przystępujący do biegu głównego musi mieć     ukończone 16 lat oraz mieć opłacone wpisowe.

c) podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu biegu i jest podpisaniem umowy cywilno – prawnej z Organizatorem.

d) zawodnik( zawodniczka ), który opłaci wpisowe, a nie posiada aktualnego zaświadczenia lekarskiego, startuje tylko na własną odpowiedzialność.

 

5. POMIAR CZASU

Pomiar czasu oraz ustalenie końcowych wyników biegu dokonywać będzie firma Sport – Time za pomocą chipów aktywnych zamocowanych na butach uczestników biegu.

 

6. ZGŁOSZENIA

a) zgłoszenia drogą elektroniczną na adres sport-time.com.pl do dnia 31.05.2018 do godz. 20.00

b) w dniu imprezy zapisy w biurze zawodów przy obiekcie OSiR
w Policach, ul. Piaskowa 97 – w godz. 8.00 – 9.00.

c) wszelkich informacji o biegu udziela : Władysław Kosiorkiewicz 605-544-980 lub Piotr Łada 605-068-943

d) noclegi – zgłoszenia do 25.05.2018 r. ( telefonicznie)

 

7. WPISOWE

I. BIEG NA 10 KM, BIEG NA 15 KM:

a)  od lutego 2018 r. do 30.04.2018 r. – 40.00 zł

b)  od 1.05.2018 r. do 15.05.2018 r. – 50.00 zł

c)  od 16.05.2018 r. do 25.05.2018 r. – 60.00 zł

d)  od 26.05.2018 do 31.05.2018 r. – 70.00 zł

e) w dniu zawodów 03.06.2018 r. w biurze zawodów
w godz. 8.00 – 09.00 – 80.00 zł
e) wpisowe za bieg płatne na konto: Bank PEKAO: 33 1240 3943 1111 0000 4135 8227

f) w ramach wpisowego opłaconego od lutego 2018 r. do dnia 25.05.2018 r. biegacze otrzymają: medal okolicznościowy, pamiątkową koszulkę z biegu, ciepły posiłek po biegu,
wodę i komunikat końcowy.

g) w ramach wpisowego opłaconego po dniu 25.05.2018 r. biegacze otrzymują: medal okolicznościowy, ciepły posiłek po biegu, wodę i komunikat końcowy.

 

II. BIEG NA 5 KM:

a)  od lutego 2018 r. do 30.04.2018 r. – 35.00 zł

b)  od 1.05.2018 r. do 15.05.2018 r. – 45.00 zł

c)  od 16.05.2018 r. do 25.05.2018 r. – 55.00 zł

d)  od 26.05.2018 do 31.05.2018 r. – 65.00 zł

e) w dniu zawodów 03.06.2018 r. w biurze zawodów
w godz. 8.00 – 09.00 – 75.00 zł
e) wpisowe za bieg płatne na konto: Bank PEKAO: 33 1240 3943 1111 0000 4135 8227

f) w ramach wpisowego opłaconego od lutego 2018 r. do dnia 25.05.2018 r. biegacze otrzymają: medal okolicznościowy, pamiątkową koszulkę z biegu, ciepły posiłek po biegu,
wodę i komunikat końcowy.

g) w ramach wpisowego opłaconego po dniu 25.05.2018 r. biegacze otrzymują: medal okolicznościowy, ciepły posiłek po biegu, wodę i komunikat końcowy.

 

8. NAGRODY

I. BIEG NA 15 KM (BIEG GŁÓWNY)

a) kobiety – za I – VI m – nagrody pieniężne, od VII m – do
XII – nagrody rzeczowe

b) mężczyźni – za I – VI m – nagrody pieniężne, VII – XII
m – nagrody rzeczowe

c) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn –  I – III
m –  nagrody rzeczowe. Nagrody nie mogą być dublowane ( nie dotyczy to policzan).

d) najlepsza Policzanka –  I-III m – nagrody rzeczowe. Najlepszy Policzanin –  I-III m – nagrody rzeczowa.

e) będą losowane również nagrody pieniężne (30 nagród w wysokości 200, 100 lub 50 zł) wśród wszystkich uczestników
 "XXX Polickiej Piętnastki" (w tym uczestnicy biegu na 10 km oraz uczestnicy biegu na 5 km)

f) wśród pozostałych biegaczy i biegaczek, którzy nie byli nagradzani zostaną rozlosowane nagrody pocieszenia (ok.20-25 nagród).

 

Ia. BIEG NA 15 KM- Mistrzostwa Grupy Sportowej „Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych nr 2”

Nagrody oraz kategorie zostaną podane wkrótce

 

II. BIEG NA 10 KM

a) kobiety –  za I-III m -nagrody rzeczowe

b) mężczyźni –  za I-III m - nagrody rzeczowe

c) będą losowane również nagrody pieniężne (30 nagród
w wysokości 200, 100 lub 50 zł) wśród wszystkich uczestników
"XXX Polickiej Piętnastki" (w tym uczestnicy biegu na 10 km oraz uczestnicy biegu na 5 km).

d) wśród pozostałych biegaczy i biegaczek, którzy nie byli nagradzani zostaną rozlosowane nagrody pocieszenia (ok.20-25 nagród).

 

III. BIEG NA 5 KM

a) kobiety –  za I-III m - nagrody rzeczowe

b) mężczyźni- za I-III m - nagrody rzeczowe

c) będą losowane również nagrody pieniężne (30 nagród
w wysokości 200, 100 lub 50 zł ) wśród wszystkich uczestników
"XXX Polickiej Piętnastki" (w tym uczestnicy biegu na 10 km oraz uczestnicy biegu na 5 km).

d) wśród pozostałych biegaczy i biegaczek, którzy nie byli nagradzani zostaną rozlosowane nagrody pocieszenia ( ok.20-25 nagród).

 

9. KATEGORIE WIEKOWE  (15 km)

- w biegu głównym mężczyzn:

 - w biegu głównym kobiet

 

10. SPRAWY ORGANIZACYJNE


a) samowolna zmiana trasy biegu powoduje dyskwalifikację.

b) zawodnikom na trasie nie mogą towarzyszyć żadne pojazdy

c) po każdym biegu należy zwrócić chip do wyznaczonego pojemnika.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


a) bieg zostanie przeprowadzony bez względu na pogodę i na zmienne warunki atmosferyczne.

b) protesty i reklamacje przyjmuje i rozpatruje sędzia główny biegu wraz z organizatorem.

c) interpretacja i zmiany ww.regulaminu należy wyłącznie do organizatora biegu.

d) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

e) wyniki biegu dostępne będą: dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronie internetowej www.sport-time.com.pl

f) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

g) Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w biegu i życzymy pomyślnego startu.

ORGANIZATOR - TKKF "Tytan" Police

Profil wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/346420335858403/