Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Chodzimy, biegamy, Kasi pomagamy - SZTAFETA

Regulamin Biegu charytatywnego
„CHODZIMY, BIEGAMY KASI POMAGAMY”
Sztafetowe Mistrzostwa Organizatorów Imprez Biegowych Województwa Zachodniopomorskiego.

 

1. CEL IMPREZY:

a) Zebranie  funduszy na leczenie metodą Nanotherm w Berlinie dla  Kasi Miszczuk, która choruje na nowotwór złośliwy- glejak mózgu,

b) Zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na osoby obciążone nowotworem nie maje szansy leczenia w Polsce,

c) Promocja działalności charytatywnej oraz wolontariatu,

d)Popularyzacja biegania oraz chodzenia z kijami, jako zdrowego i aktywnego stylu życia oraz sposobu na zintegrowanie środowiska aktywnych sportowo ludzi,

e) Promowanie miasta Szczecin, a w szczególności terenów i infrastruktury Jeziora Szmaragdowego oraz Puszczy Bukowej,

 

2. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Aktywne Choszczno”.

 

3.WSPÓŁORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Puszczyk Bukowy”.

 

4. PARTNERZY:
Ares

 

5. TERMIN I MIEJSCE:

Dzień imprezy: 06.11.2016r. ( niedziela ) godz. 11:00

Biuro Zawodów / Start i Meta

ul. Kopalniana w pobliżu Jeziora Szmaragdowego/PUSZCZA BUKOWA SZCZECIN/

 

6. TRASA:

Trasa malownicza drogami leśnimy w  Puszczy Bukowej.

(3 x pętle dookoła jeziora Szmaragdowego razem około 6 km).

 

7. ZAPISY

Limit startujący w Biegach SZTAFETOWYCH wynosi 100 drużyn.

Sztafety są dla „Organizatorów Imprez Biegowych” oraz dla osób które chcą stworzyć swoją drużynę  i wziąć udział w rywalizacji. Bieg rozgrywany w celu wyłonienia Mistrzów Organizatorów Imprez Biegowych w Województwie Zachodniopomorskim oraz Najlepszych Sztafet podczas imprezy ,, CHODZIMY, BIEGAMY KASI POMAGAMY  ‘’

Zgłoszenia dokonuje kapitan drużyny poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie : www.sport-time.com.plwybierając kategorię : ORGANIZATORZY lub DOWOLNA.

NAZWĘ DRUŻYNY należy wpisac w rubryce „Pseudonim”.

W sztafecie mile widziana jedna kobieta.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są od dnia 03.10.2016r. do 31.10.2016.

a)Rejestracja drużyn jest jednoznaczna z dokonaną opłatą na konto Kasi MISZCZUK do 30.10.2016 o nr Raiffeisen Polbank 232340 00091190401000007249 z dopiskiem ORGANIZATORZY lub Sztafeta Dowolna.

b)Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu imprezy  w przypadku dostępnych miejsc. Pałeczki sztafetowe będą wydawane w dniu zawodów w biurze zawodów za okazaniem dowodu tożsamości.

 

8. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za reprezentację drużyny w SZTAFECIE podczas imprezy ,, CHODZIMY, BIEGAMY KASI POMAGAMY’’

wynosi 100 zł do dnia 30.10.2016r.

Opłatę należy dokonać wykonując przelew na konto :

Kasia Miszczuk, Raiffeisen Polbank 232340 00091190401000007249
W tytule: POMOC DLA KASI, podać swoje imię i nazwisko, ORGANIZATORZY lub DOWOLNA.

( Proszę pamiętać o właściwym wpisie w tytule przelewu ).

 

9. PROGRAM ZAWODÓW:

9:00 - 9:45 - Zapisy i wydawanie numerów startowych, depozyt  ( dla dzieci )

9:00 – 10:40 - Zapisy i wydawanie numerów startowych, depozyt ( dla biegaczy indywidualnych, sztafet i Nordic Walking )

10:00 – Strat biegu dla dzieci;

10:45 - Rozgrzewka;

11:00 - Start sztafet organizatorów biegów i sztafet dowolnych

11.45 -   Start biegaczy indywidualnych

12:30 – Start  marszu NW,

 

10. DEPOZYT – podczas weryfikacji zawodników w biurze zawodów, zawodnik otrzyma czarny worek z numerem tym samym co numer startowy, którym będzie mógł przechować rzeczy na czas biegu, miejsce przechowywania przy biurze zawodów.

 

11. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełnili poniższe warunki:

a) w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy opłaty startowej na konto oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

b) zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;

 

12. POMIAR CZASU :
Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego(czas brutto).

a) Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów.

b) Każdy z zawodników ma obowiązek przymocowania chipa do buta, a po biegu zwrócenia go w Biurze Zawodów.

c) Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji w zamocowaniu numeru startowego. Posiadanie numeru startowego zamocowanego w w/w miejscu jest warunkiem sklasyfikowania.

 

13. NAGRODY

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą swoją zmianę w sztafecie otrzymają na mecie wyjątkowy, pamiątkowy medal.

Zwycięskie drużyny sztafet , miejsca I-III /sztafeta organizatorów biegów/ otrzymają pamiątkowe trofea.

Zwycięskie drużyny sztafet , miejsca I-III /sztafeta dowolna/ otrzymają pamiątkowe trofea.

Dodatkowe nagrody dla wielu szczęśliwców obecnych na zakończeniu.

Informacja o pozostałych nagrodach zostanie podana w odrębnym komunikacie. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.

b) Uczestnicy biegu biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.

c) Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie - organizator nie zapewnia żadnej formy ubezpieczenia grupowego.

d) Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu centralnie na klatce piersiowej.

f) Podczas biegu będzie obecny ratownik medyczny.

g) Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

h)Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

i) Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

j) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

k) Dodatkowe informacje o partnerach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na profilu facebook Stowarzyszenia pod adresem –https://www.facebook.com/aktywnechoszczno

ORGANIZATOR PRZEWIDUJE LIMITY:

Sztafet – razem 100 drużyn

Bieg indywidualny- 100 osób

Nordic Walking – 100 osób

Dzieci – 100 osób

 

Dodatkowe informacje :

Kamil Dzietczyk

tel. 600 041 983

email: dzietczyk.kamil@gmail.com

Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin - Jezioro Szmaragdowe
Zapisy do :
02/11/2016 23:59:00

Aktualności