Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Chodzimy, biegamy, Kasi pomagamy - NORDIC WALKING

Regulamin Biegu charytatywnego
„CHODZIMY, BIEGAMY KASI POMAGAMY”
Sztafetowe Mistrzostwa Organizatorów Imprez Biegowych Województwa Zachodniopomorskiego.

 

1. CEL IMPREZY:

a) Zebranie  funduszy na leczenie metodą Nanotherm w Berlinie dla  Kasi Miszczuk, która choruje na nowotwór złośliwy- glejak mózgu,

b) Zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na osoby obciążone nowotworem nie maje szansy leczenia w Polsce,

c) Promocja działalności charytatywnej oraz wolontariatu,

d)Popularyzacja biegania oraz chodzenia z kijami, jako zdrowego i aktywnego stylu życia oraz sposobu na zintegrowanie środowiska aktywnych sportowo ludzi,

e) Promowanie miasta Szczecin, a w szczególności terenów i infrastruktury Jeziora Szmaragdowego oraz Puszczy Bukowej,

 

2. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Aktywne Choszczno”.

 

3.WSPÓŁORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Puszczyk Bukowy”.

 

4. PARTNERZY:
Ares

 

5. TERMIN I MIEJSCE:

Dzień imprezy: 06.11.2016r. ( niedziela ) godz. 12:30

Biuro Zawodów / Start i Meta

ul. Kopalniana w pobliżu Jeziora Szmaragdowego/PUSZCZA BUKOWA SZCZECIN/

 

6. TRASA:

Trasa malownicza drogami leśnimy w  Puszczy Bukowej.

(3 x pętle dookoła jeziora Szmaragdowego razem około 6 km).

 

7. ZAPISY

Limit startujący w Marszu NORDIC WALKING ( 6km ) wynosi 100 uczestników.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są od dnia 03.10.2016r. do 31.10.2016. Zgłoszenia elektroniczne wyłącznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: www.sport-time.com.pl.   Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej.

a)Rejestracja zawodników jest jednoznaczna z dokonaną opłatą na konto Kasi MISZCZUK do 30.10.2016 o nr Raiffeisen Polbank 232340 00091190401000007249 z dopiskiem Nordic Walking.

b)Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu imprezy  w przypadku dostępnych miejsc. Numery startowe będą wydawane w dniu zawodów w biurze zawodów za okazaniem dowodu tożsamości.

 

8. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za Marsz NORDIC WALKING podczas imprezy ,,CHODZIMY, BIEGAMY KASI POMAGAMY’’

wynosi 30 zł do dnia 30.10.2016r.

Opłatę należy dokonać wykonując przelew na konto :

Kasia Miszczuk, Raiffeisen Polbank 232340 00091190401000007249
W tytule: POMOC DLA KASI, podać swoje imię i nazwisko, NORDIC WALKING.

( Proszę pamiętać o właściwym wpisie w tytule przelewu )..

 

9. PROGRAM ZAWODÓW:

9:00 - 9:45 - Zapisy i wydawanie numerów startowych, depozyt  ( dla dzieci )

9:00 – 10:40 - Zapisy i wydawanie numerów startowych, depozyt ( dla biegaczy indywidualnych, sztafet i Nordic Walking )

10:00 – Strat biegu dla dzieci;

10:45 - Rozgrzewka;

11:00 - Start sztafet organizatorów biegów i sztafet dowolnych

11.45 -   Start biegaczy indywidualnych

12:30 – Start  Marszu Nordic Walking,

 

10. DEPOZYT – podczas weryfikacji zawodników w biurze zawodów, zawodnik otrzyma czarny worek z numerem tym samym co numer startowy, którym będzie mógł przechować rzeczy na czas biegu, miejsce przechowywania przy biurze zawodów.

11. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełnili poniższe warunki:

a) w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy opłaty startowej na konto oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

b) zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów;

 

12. POMIAR CZASU :
Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego(czas brutto).

a) Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów.

b) Każdy z zawodników ma obowiązek przymocowania chipa do buta, a po biegu zwrócenia go w Biurze Zawodów.

c) Numer startowy należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji w zamocowaniu numeru startowego. Posiadanie numeru startowego zamocowanego w w/w miejscu jest warunkiem sklasyfikowania.

 

13. NAGRODY

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Marsz NORDIC WALKING ( 6km ) otrzymają na mecie wyjątkowy, pamiątkowy medal.

Zdobywcy miejsc I-III w Marszu Nordic Walking otrzymają pamiątkowe trofea.

Dodatkowe nagrody dla wielu szczęśliwców obecnych na zakończeniu.

Informacja o pozostałych nagrodach zostanie podana w odrębnym komunikacie. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.

b) Uczestnicy biegu biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.

c) Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie - organizator nie zapewnia żadnej formy ubezpieczenia grupowego.

d) Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu centralnie na klatce piersiowej.

f) Podczas biegu będzie obecny ratownik medyczny.

g) Pobranie numeru startowego i podpisanie listy startowej jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

h)Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.

i) Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

j) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

k) Dodatkowe informacje o partnerach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na profilu facebook Stowarzyszenia pod adresem –https://www.facebook.com/aktywnechoszczno

ORGANIZATOR PRZEWIDUJE LIMITY:

Sztafet – razem 100 drużyn

Bieg indywidualny- 100 osób

Nordic Walking – 100 osób

Dzieci – 100 osób

 

Dodatkowe informacje :

Kamil Dzietczyk

tel. 600 041 983

email: dzietczyk.kamil@gmail.com

Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin - Jezioro Szmaragdowe
Zapisy do :
02/11/2016 23:59:00

Aktualności