Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

III Bieg Dookoła Jeziora - 12km

Regulamin Zawodów "III Bieg Dookoła Jeziora - Chociwel 2017"

Regulamin Zawodów na dzień 14.02.2017

"III Bieg Dookoła Jeziora” – Chociwel 27.05.2017 

Regulamin

1.    Cel zawodów:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
 • popularyzacja biegów przełajowych;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;
 • promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Chociwel;
 • sport, jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.

2.    Organizatorzy:

 • TKKF „Przełąj” Chociwel

Michał Baran tel. 782 073 870 , e-mail: michal.baran1988@wp.pl

Lesław Baran tel. 608 649 702 , e-mail: baran.leslaw@wp.pl

 • Urząd Miasta i Gminy Chociwel

3.    Sponsor główny:

BANK SPÓŁDZIELCZY W GOLENIOWIE

3a.    Sponsorzy:

 • Urząd Miasta i Gminy Chociwel
 • ELEKTRA HURTOWNIA SP. Z O. O.
 • Celowy Związek Gmin R-XXI
 • ELEKTROMONT Mariusz Ruciński

4a.  Patronat Honorowy:

 

4b.   Patronat medialny:

 

 

5.    Termin i miejsce:

 • Chociwel, 27.05.2017 godz. 12:00 – bieg główny 12 i 6 km
 • Biegi dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjum, godz. 10:00
 • Chociwel, trasa wokół jeziora ,,Starzyc” – Start i Meta na wysokości „Pałacu nad Jeziorem”

 

6.    Trasa oraz dystans biegu:

DO WYBORU DWA DYSTANSE !!!

 • Dystans: Bieg  około 12 km (2 okrążenia po ok. 6 km) oraz Bieg  około 6 km (1 okrążenie ok. 6 km) po polnych drogach, ścieżkach nad jeziorem i krótki odcinek po asfalcie
 • Na 3,6,9 km ustawiony zostanie  punkt odżywiania - woda mineralna niegazowana.

7.    Zasady uczestnictwa , uczestnictwo:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

Tylko opłaceni zawodnicy mogą brać udział w ZAWODACH !!!!

 • zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów
 • dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora i sponsora głównego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itp.), pobranie nr startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku,.
 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: 

          www.sport-time.com.pl/zapisy-online

 • termin zgłoszeń internetowych:

 

- do 15.03.2017 (niedziela) do godz. 23:59 – opłata 30 zł

- do 10.05.2017 (środa) do godz. 23:59 – opłata 40 zł

Uwaga!!!! Liczy się dzień otrzymania przelewu, a nie dzień wykonania przelewu!!!

Uwaga!!!! Po terminie 10.05.2017 organizator NIE ZAPEWNIA medali okolicznościowych!!!

- w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach: 8:00 – 10:00 jeżeli wcześniej nie osiągnięty zostanie limit 300 zawodników – opłata 50 zł

- Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione z opłaty startowej !!!!!!

 • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Organizator ogłasza limit startujących w Biegu ok. 12 km – 200 osób
 • Organizator ogłasza limit startujących w Biegu ok. 6 km - 100 osób
 • Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Przełaj” Chociwel,             

                                        

 

nr  konta  21 9375 1041 5506 7898 2000 0010  

W tytule wpłaty prosimy podać:

IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ URODZENIA z dopiskiem "WPISOWE NA BIEG"

 

 • Każdy zawodnik, który zarejestruję się i dokona wpłaty do03.05  będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowego), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN
 • Zawodnicy, którzy dokonają przelewu w dniu 18.05 lub później powinni posiadać przy sobie dowód wpłaty

 

9.   Weryfikacja:

 

 • 27.05.2017 , od 8:00 do 11:00 , w Biurze zawodów, Hala Widowiskowo – Sportowa, Chociwel , ul. H. Dąbrowskiego 15

10.    Pomiar czasu:

 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny

11.    Klasyfikacja końcowa, BIEG ok. 12 km KATEGORIE:

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek
 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja „Mieszkaniec Gminy Chociwel” (kobiet i mężczyzn) – miejsca I, II, III
 • KATEGORIE WIEKOWE

Kategoria SENIORZY                         - K/M – 16 – 29 lat (2001 – 1988)

Kategoria MŁODZIEŻOWCY              - K/M – 30 – 39 lat (1987 – 1978)

Kategoria JUNIORZY                          - K/M – 40 – 49 lat (1977 – 1968)

Kategoria JUNIORZY MŁODSI           - K/M – 50 - 59 lat  (1967 - 1958)

Kategoria MŁODZICY                         - K/M – 60 lat + (1957 - ….)

UWAGA!!! Klasyfikacja OPEN oraz „Mieszkaniec Gminy Chociwel” są klasyfikacjami nadrzędnymi, jeżeli zawodnik zostanie sklasyfikowany i nagrodzony w w/w KATEGORIACH , nie będzie dekorowany i nagradzany w KAT. WIEKOWYCH.

 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami, oraz na stronie www.sport-time.com.pl

12.    Klasyfikacja końcowa BIEG ok. 6 km, KATEGORIE:

 • TYLKO  klasyfikacja OPEN , OPEN mieszkaniec Gminy Chociwel, dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek !!!!!!!
 • medal okolicznościowy dla wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg oraz dokonali wpłaty do 10.05.2017 !!!
 • każdy uczestnik biegu otrzyma posiłek regeneracyjny
 • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną drobne nagrody rzeczowe

13.  Nagrody, BIEG 6 km i 12 km:

 • w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchar lub statuetka, dyplom, drobna nagroda rzeczowa (6 i 12 km)
 • w kategorii „Mieszkaniec Gminy Chociwel” za zajęcie I,II i III miejsca (osobno kobiety i mężczyźni) – puchar lub statuetka, dyplom, drobna nagroda rzeczowa (6 i 12 km)
 • w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I-III (kobiety i mężczyźni) -  puchar lub statuetka, dyplom, drobna nagroda rzeczowa (TYLKO 12 km !!!!)
 • medal okolicznościowy dla wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg oraz dokonali wpłaty do 10.05.2017 !!! (6 i 12 km)
 • każdy uczestnik biegu otrzyma posiłek regeneracyjny (6 i 12 km)
 • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną drobne nagrody rzeczowe (6 i 12 km)

14.  Zasady finansowania:

 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

15.  Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
 • Organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek
 • PAKIET STARTOWY BIEGU na ok. 6 km jest taki sam jak BIEGU na ok. 12 km !!!!

 16. Kontakt:

 • Michał Baran, tel. 782 073 870 , e-mail: michal.baran1988@wp.pl
 • Lesław Baran, tel. 608 649 702 , e-mail: baran.leslaw@wp.pl
 • Michał Stramski tel. 606 233 938 , e-mail: 
Lokalizacja/Data zawodów:
Chociwel
Zapisy do :
19/05/2017 20:00:00

Aktualności