Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

VII OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUTÓW

R E G U L A M I N

VII OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUTÓW

 

1. Cel:

- upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu,

- propagowanie sportu szkolnego, rywalizacji sportowej wśród rówieśników,

- aktywne spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży,

- integracja środowiska lokalnego,

- upamiętnienie patronów hali sportowo-widowiskowej, tj. Braci Mikrutów.

2.  Organizator wydarzenia:

Gmina Koronowo przy wsparciu: Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu, KS Mikrut Koronowo, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,  Koronowskiego Klubu Samochodowego CB-Radio, Miejskiej Komendy Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Koronowo oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

3.  Termin i miejsce:

23 kwietnia 2017 roku /niedziela/

Ulica Wąskotorowa przed głównym wejściem do Hali Sportowo-Widowiskowej MGOSiR  w Koronowie.

4. Kategorie wiekowe:

- dzieci do 7 lat /2010 i młodsi/ „rodzice z dziećmi

- 8-10 lat /2009 - 2007/ bieg na dystansie 600 m

- 11-13 lat /2006 - 2004/ bieg na dystansie 600 m

- 14-16 lat /2003 - 2001/ bieg na dystansie 1 500 m

UWAGA PROJEKT - listy biegów dziecięcych i młodzieżowych zostaną zamknięte po zarejestrowaniu 50 uczestników !!!

- ukończone 16 lat /bieg główny na dystansie 10 000 m

5. Sposób rekrutacji:

Zapisy do biegu głównego poprzez platformę internetową:www.sport-time.com.pl

Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych poprzez platformę internetową www.sts-timing.pl

6. Harmonogram biegów:

Kategoria wiekowa do 7 lat

- godz. 10:30

- dystans   200 metrów

- trasa  biegu: 

Bieg od skrzyżowania ul. Witosa z Wąskotorową do mety usytuowanej przed halą sportową

Kategoria wiekowa 8-9 -10 lat

- godz. 11:00

- dystans   600 metrów

- trasa  biegu: 

start przed halą sportowej - ul. Wąskotorowa - W.Witosa - Mickiewicza - Osiedle 600-lecia -Wąskotorowa przed halą sportową - meta

Kategoria wiekowa 11-12 -13 lat

- godz. 11:30

- dystans   600 metrów

- trasa  biegu: 

start przed halą sportowej - ul. Wąskotorowa - W.Witosa - Mickiewicza - Osiedle 600-lecia -Wąskotorowa przed halą sportową - meta

Kategoria wiekowa 14 -15 -16 lat

- godz. 12:00

- dystans   1 500 metrów

- trasa  biegu: 

start przed halą sportowej - ul. Wąskotorowa - W.Witosa - Mickiewicza - Zawadzkiego - Norwida - W.Witosa - Wąskotorowa przed halą sportową - meta

UWAGA PROJEKT - listy uczestników każdego z biegów dziecięcych oraz młodzieżowych zostaną zamknięte po uzyskaniu liczby 50 uczestników

Kategoria wiekowa powyżej 16 lat - Bieg na dystansie 5 000 m:

- godz. 13:50

- dystans 5 000 metrów

- trasa biegu:

start przy wjeździe do ul. Różanej /za wiaduktem od ul. Dworcowej/ - Kotomierska - Letniskowa - Przemysłowa - Pomianowskiego - W. Witosa - Wąskotorowa przed halą sportową - meta

UWAGA - bieg na dystansie 5 000 m zostanie rozegrany, gdy na liście uczestników pojawi się min. 50 zawodników.

BIEG GŁÓWNY

- godz. 14:00

- dystans  10 000 metrów

- trasa  biegu: 

start przed halą sportową - ul. Wąskotorowa - Dworcowa - Kotomierska - Letniskowa - Przemysłowa - Aleje Wolności - Kotomierska - Letniskowa -  Przemysłowa - Pomianowskiego - W. Witosa - Wąskotorowa przed halą sportową - meta

7. Podkategorie wiekowe /BIEG GŁÓWNY/:

- bieg na dystansie 10 000 m:

  kategoria kobiet: 16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, powyżej 60 lat

  kategoria mężczyzn: 16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, powyżej 70 lat

- bieg na dystansie 5 000 m:

  kategoria kobiet: OPEN

  kategoria mężczyzn: OPEN

- bieg niepełnosprawnych na dystansie 10 000 m:

  kategoria kobiet: OPEN

  kategoria mężczyzn: OPEN

UWAGA - w tej kategorii mogą wziąć udział niepełnosprawni na wózkach określanych jako "aktywne o napędzie bezpośrednim"

8. Nagrody:

  a) trofea:

puchar dla zwycięzcy Biegu Głównego /zarówno wśród kobiet i mężczyzn/,

statuetki dla trzech najlepszych zawodników w podkategoriach Biegu Głównego /zarówno wśród kobiet i mężczyzn/;

- puchar dla zwycięzcy biegu na dystansie 5 000 m /zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn/

medale dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii młodzieżowej, w kategoriach „rodzice z dziećmi” medale dla wszystkich uczestników,

UWAGA - pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników biegu głównego

 b) nagrody rzeczowe:

- dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników Biegu Głównego na dystansie 10 000 m,

- dla 50 zawodników, do których uśmiechnie się szczęście podczas losowania numerów z startowych;

- w przypadku pozyskania kolejnych sponsorów imprezy pula nagród zostanie powiększona /!/.

9. Obowiązki uczestników imprezy:

- dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,

- uczestnicy biegu głównego wypełnić oświadczenie organizatora o starcie na  własną odpowiedzialność,

- uczestnicy wszystkich biegów młodzieżowych mają start bezpłatny.

10. Płatności:

- uczestnicy biegów dziecięcych i młodzieżowych mają zapewniony bezpłatny start w imprezie,

- uczestnicy biegu głównego są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie:

  pakiet standard w kwocie 30 zł /czyste powietrze, medal pamiątkowy, numer startowy, napój/,

  pakiet premium w kwocie 50 zł /czyste powietrze, medal pamiątkowy, numer startowy, napój, posiłek regeneracyjny oraz kubek, smycz i zapinka z grafiką imprezy/,

  pakiet gold w kwocie 80 zł /czyste powietrze, medal pamiątkowy, numer startowy, napój, posiłek regeneracyjny oraz   koszulka techniczna, skarpety techniczne, kubek, smycz i zapinka z grafiką imprezy/.

UWAGA - wybór jednego z w/w pakietów będzie możliwy do 10 kwietnia, po tym terminie dostępny będzie jedynie wybór pakietu standard w cenie 40 zł.

- dane do wpłat:

    Miejsko-Gminny Ośrodek sportu i Rekreacji

    ul. Wąskotorowa 4

    86-010 Koronowo

    konto nr: 31 8144 0005 2001 0001 7011 0002

dopisek: opłata startowa Bieg Mikrutów, mię i nazwisko, rok urodzenia

11. Informacje dodatkowe:

- każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji otrzymuje nr startowy, zezwalający na udział w biegu,

- do biegów zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną weryfikację w biurze zawodów,

- uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

Każdy uczestnik biegu ma zapewnioną opiekę lekarską na całej trasie biegu

Organizator zapewnia uczestnikom szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym          

UWAGA w VII Biegu Ulicznym im. Braci Mikrutów organizator zakazuje uczestnictwa osobom, które nie zamierzają biec, a chcą przejść dystans techniką nordic walking !!!        

  Koordynatorzy imprezy:

- Małgorzata Lasota                   

  tel. 510 249 032                         

Jerzy Jasionowicz

  tel. 785 901 202

Lokalizacja/Data zawodów:
Koronowo
Zapisy do :
20/04/2017 23:59:00

Aktualności