Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

I Bieg Korczaka - BIEGI DZIECI

I BIEG KORCZAKA

Regulamin Biegu Dzieci

 

1. Cel zawodów:

 • uczczenie pamięci Janusza Korczaka, który poświęcił życie służbie dzieciom;
 • Impreza przeprowadzona będzie w ramach obchodów 60-lecia placówki;
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia także wśród osób niepełnosprawnych;
 • promowanie SOSW Nr 1 DNR w kraju;
 • aktywizacja uczniów SOSW Nr 1 DNR i pracowników oświaty Powiatu Polickiego do spędzania aktywnie czasu wolnego na świeżym powietrzu;
 • promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Polic i okolic;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;
 • Impreza towarzysząca Dniu Otwartemu Ośrodka.

 

2. Organizator:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach im. Marii Grzegorzewskiej

 

3. Współorganizator:

 • Podmiot Leczniczy SOSW Nr 1 – Rehabilitacja
 • Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”

 

4. Patronaty

    Patronat honorowy:

 • Wojewoda Zachodniopomorski
 • Zachodniopomorski Kurator Oświaty
 • Starosta Powiatu Polickiego
 • Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego

    Patronat medialny:

 • TVP 3 Szczecin
 • Radio Szczecin

 

5. Termin i miejsce:

 • Police, 14.04.2018
 • SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, ul. Korczaka 41, 72-010 Police

Plan godzinowy biegów I Biegu Korczaka:

09.00 – Otwarcie Biegów Dzieci

09.10 – 09.20 – Bieg Dzieci (Bieg na 200m)

09.20 – 09.30 – Bieg Dzieci (Bieg na 400m)

09.30 – 09.45 – Bieg Dzieci na wózkach (200m)

09.45 – 10.05 – Bieg Dzieci (Bieg na 600m)

10.10 – Wręczanie nagród dla Dzieci

 

6. Partnerzy:

 • Powiat Policki
 • Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS
 • Stowarzyszenie "Złoty Wiek"
 • Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Zdrowiu - Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego

 

7. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każde dziecko, które zgłosi jego prawny opiekun do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, oraz opiekun prawny podpisze oświadczenie o biegu swojego podopiecznego na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletności) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu o Puchar Dyrektora SOSW Nr 1 DNR oraz dokumentowania zawodów.
 • Kategorie biegu dzieci: I kategoria - przedszkolaki, II kategoria - dzieci w wieku 8-10 lat, III kategoria - dzieci 11-13 lat. Obowiązują zapisy i opłata startowa dla dzieci (kwota będzie podana do końca stycznia – opłata pokryje jedynie koszty organizacyjne). Limit zapisów dzieci wynosi 100 (opłaconych). Zapisy będą na stronie www.sport-time.com.pl
 • Uwaga Opiekunowie dzieci. Należy założyć osobne konto dla dziecka przy rejestracji na stronie sport-time.
 • Osobna kategoria jest przewidziana dla dzieci na wózkach. Dzieci na wózkach są zwolnione z opłat startowych decyzją organizatora.

 

8. Uczestnictwo:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie SPORT TIME
 • termin zgłoszeń internetowych:

- od 01.02.2018 do 31.03.2018 (sobota) do godz. 23:59 – opłata 12 zł (opłata na pokrycie jedynie kosztów organizacyjnych)

UWAGA! W ostatnim dniu zapisów liczy się data zaksięgowania wpłaty (31.03). Osoby, które uiszczą opłatę w dniach 30-31.03 zobowiązane są do przesłania, ze względów organizacyjnych, potwierdzenia opłaty na adres: hawrylak@poczta.onet.pl

- dzieci na wózkach są zwolnione z opłaty (obowiązuje jednakże rejestracja)

- w dniu zawodów zapisów nie przewiduje się

 • Wszystkie dzieci biorące udział w Biegu muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów przy obecności ich prawnego opiekuna, który musi posiadać dowód osobisty. Podczas weryfikacji dzieci muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość (legitymację szkolną) poza przedszkolakami, których tożsamość potwierdza prawny opiekun.
 • Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej.
 • Odbiór pakietów w dniu 13.04.2018 (piątek) w godz. 16.00-19.00 w Kompleksie Rehabilitacyjnym przy ul. Korczaka 41 oraz w dniu zawodów (14.04.2018) w Biurze Zawodów w godz. 08.30-09.00.
 • Organizator ogłasza limit startujących Bieg Dzieci – 100 osób (opłaconych)

Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: SOSW Nr 1 DNR w Policach

nr konta: 83 1240 3943 1111 0000 4131 5132

W tytule wpłaty prosimy podać:

NAZWISKO i IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem "Bieg Dzieci"

 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

9. Trasa oraz dystans biegu:

 • I kategoria (przedszkolaki) 5 – 7 lat (2013 - 2011) – dystans ok. 200 m;
 • II kategoria 8 – 10 lat (2010 - 2008) – dystans ok. 400 m;
 • III kategoria 11 – 13 lat (2007 - 2005) – dystans ok. 600 m;
 • IV kategoria (wózkowicze) Bieg dzieci na wózkach;
 • Bieg po nawierzchni asfaltowej, betonowej i polbruku.

 

10. Nagrody:

 • każdy uczestnik Biegu dzieci, który ukończy swój dystans otrzyma pamiątkowy odlewany medal oraz dyplom;
 • każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, agrafki.

 

11. Postanowienia końcowe:

 • Na miejscu zawodów będzie możliwe pozostawienie depozytu i odbiór rzeczy na podstawie numeru startowego. Zawodnik musi sam zapewnić sobie torbę do przechowania depozytu.
 • Organizator zapewnia miejsce do przebrania się;
 • Organizator zapewnia w miejscu organizacji biegu siłownie zewnętrzną;
 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • przed biegiem głównym odbędzie się bieg zakwalifikowanych w przedbiegach (w czasie lekcji wf, czwartków LA oraz gminnych szkolnych biegach przełajowych) uczniów SOSW Nr 1 DNR oraz bieg przedszkolaków, dzieci z klas 1-6 SP oraz dzieci na wózkach – odpowiedzialny Kamil Bieniek;
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii opiekunów prawnych zawodników;
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub prawny opiekun podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
 • Organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek;
 • Imprezie będzie towarzyszyć festyn plenerowy dla dzieci z animacją;
 • w kwestiach nie ujętych regulaminem lub spornych decyduje organizator.

 

12. Kontakt:

Lokalizacja/Data zawodów:
Police
Zapisy do :
31/03/2018 23:59:10
Status :
Nieaktywny

Aktualności