Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

RAZ, DWA, TRZY ŁOBUZIAKI Z EKOLOGIĄ NA TY!!!

Regulamin wydarzenia "RAZ, DWA, TRZY ŁOBUZIAKI Z EKOLOGIĄ NA TY”

 

I. TERMIN : 22 września 2018 r.  (sobota), godz. 12 :00

 

II. ORGANIZATOR : Stowarzyszenie Sportowe  „Fani Formy”

 

III. Cel:

  • pierwsza akcja ploggingowa w woj. zachodniopomorskim, czyli połączenie biegania ze zbieraniem śmieci,  która zachęci osoby aktywne  do sprzątania naszego regionu-Puszczy Bukowej
  • propagowanie biegania jako najzdrowszej i najtańszej formy wypoczynku,
  • rozwijanie odpowiedzialnych postaw i zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego w duchu poszanowania przyrody
  • rozbudzanie zainteresowań sportowych - szczególnie wśród dzieci i  młodzieży,
  • promocja województwa zachodniopomorskiego

 

IV. BIURO ZAWODÓW: czynne w dniu biegu w godzinach  11.00-11.30

 

V. BIEGI DZIECI

                -Przedszkolaki – dziewczynki (rocznik 2012 i młodsze)

                -Przedszkolaki – chłopcy (rocznik 2012 i młodsi)

                -Dziewczynki (rocznik 2008-2011)

                -Chłopcy (rocznik 2008-2011)

                -Chłopcy (rocznik 2004-2007)

               - Dziewczynki (rocznik 2004-2007)

 

VI. BIEG GŁÓWNY - AKCJA PLOGGINGOWA

Bieg  rekreacyjny dorosłych z dziećmi połączony ze sprzątaniem Puszczy Bukowej – czas biegu około 1,30 h

 

VII. TRASA

Start  : Szczecin, jezioro Szmaragdowe , ulica  Kopalniana, teren Puszczy Bukowej

Meta : Szczecin,  jezioro Szmaragdowe ,ulica Kopalniana

 

VIII. Dystans :

Około 100m  (dla dzieci z rocznika 2012 i młodszych)

Około 300 m (dla dzieci z roczników 2008-2011)

Około 400 m ( dla dzieci  z roczników 2004-2007)

Bieg  główny połączony ze sprzątaniem Puszczy Bukowej – czas biegu około 1,30 h

-  szacunkowo 10 km (1:30 h)

 

IX. KATEGORIE, KLASYFIKACJE

-w biegu dzieci wszystkie dzieci, które ukończą bieg  otrzymają medal

- w biegu głównym - AKCJA PLOGGINGOWA  za 3 pierwsze miejsca  w kategorii kobiety/mężczyźni, dla osób które w określonym przez organizatora czasie uzbierają największą ilość śmieci sprzątając  Puszczę  Bukową. Śmieci zostaną zważone i na tej podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy biegu.

 

X. NAGRODY

 -każdy z uczestników  otrzyma na  mecie pamiątkowy medal

-  nagrodzeni zostaną zwycięzcy w biegu głównym - AKCJA PLOGGINGOWA  za miejsca od 1-3

-losowanie nagród dla wszystkich uczestników wydarzenia  około godziny 14:15 (po biegu  głównym)

 

XI. PAKIETY STARTOWE

  - każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie: numer startowy, rękawiczki jednorazowe, worki na śmieci, napój, zestaw prowiantowy, medal

 

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA :

Warunkiem uczestnictwa dziecka jest podpisanie przez opiekuna oświadczenia o zgodzie na udział dziecka w biegu – wydarzeniu RAZ, DWA, TRZY ŁOBUZIAKI Z EKOLOGIĄ NA TY”. Oświadczenia będą dostępne w biurze zawodów. Podczas trwania imprezy dzieci  pozostają pod opieką opiekunów. Opiekunowie  przedszkolaków mogą pobiec razem z dziećmi.

 

 XII. ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia dzieci prosimy wysłać na  adres mailowy  faniformy@wp.pl do dnia 16 września 2018 roku. W  zgłoszeniu wystarczy podać imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, oraz miejscowość. Ustala się  limit uczestników na 100 (łącznie w 6 biegach). W dniu zawodów w biurze zawodów (w przypadku niewyczerpania limitu).
  2. Zgłoszenia dorosłych – rejestracja poprzez stronę www.sport-time.com do dnia 16 września 2018 roku. Ustala się limit zawodników 100 osób. W dniu zawodów w biurze zawodów (w przypadku niewyczerpania limitu).

 

XIV. OPŁATY

Organizator nie pobiera opłat. Projekt  jest  finansowany  w całości ze środków  z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

XV. INFORMACJE:  na stronie Sport-time oraz na  profilu FB „Fani Formy”,

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

- o wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator ;

- każdy zawodnik ubezpieczony jest we własnym zakresie, organizator nie  ponosi odpowiedzialności za uszczerbki zdrowotne;

- bieg odbędzie się  bez względu na warunki atmosferyczne;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie;

 

XVI. KONTAKT:

Kasia Otoka

tel. 722 335 635,

email: faniformy@wp.pl

 

 

Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin
Zapisy do :
16/09/2018 23:59:00

Aktualności