Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

XXII CHOSZCZEŃSKA DZIESIĄTKA

Regulamin Zawodów "XXII CHOSZCZEŃSKA DZIESIĄTKA"

 REGULAMIN

XXII CHOSZCZEŃSKIEJ DZIESIĄTKI

 

I. TERMIN : 15 września 2019 r.  (niedziela), godz. 12 : 00

II. ORGANIZATOR : Stowarzyszenie „Choszczeńska 10”

III. WSPOŁORGANIZATORZY :

                - Urząd Miejski w  Choszcznie

                - Starostwo Powiatowe w Choszcznie

           

IV. ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE:

              

                 -Aktywne Choszczno

                -CRS Choszczno

                -UKS FOKA Choszczno

                -MOSW Choszczno

                -ZHP w Choszcznie Hufiec Stargard

                -Komenda Powiatowa PSP w Choszcznie

               

V. PATRONAT HONOROWY:

                - Burmistrz Choszczna Robert Adamczyk

                -Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak

 

VI. PATRONAT MEDIALNY

                -E-Cho Sp. Z o.o. Choszczno

                -Hot-Point.pl

                              

VII. TRASA

Start i meta : Choszczno, ulica  Chrobrego (okolice hali Gimnazjum Publicznego)

Dystans : 10 km ulicami Choszczna oraz ścieżką biegową wokół jeziora Klukom

               

VIII. KATEGORIE, KLASYFIKACJE        

 • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn
 • Kategorie wiekowe:

- kobiety 16-19, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 lat i starsze

- mężczyźni 16-19 ,20– 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 lat i starsi    

 • kategoria Powiat Choszczno–  kobiet i mężczyzn,;
 • najstarszy uczestnik i uczestniczka
 • służby mundurowe – kobiet i mężczyzn
 • atletyczna – zawodnicy powyżej 100 kg.,
 • FitMama – dla biegających mam
 • Drużynowa
 • Strażacy

 

Podczas Choszczeńskiej 10 odbędzie się finał  Grand Prix woj. zachodniopomorskiego w Biegach Strażaków, a także Mistrzostwa Województwa Strażaków w biegu na 10 km. W związku z tym wprowadza się kategorię Strażacy.

 W kategorii „Strażacy” startować mogą:

a. Wszystkie osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych PSP, tj.: strażacy, pracownicy cywilni, podchorążowie i kadeci szkół pożarniczych. Prawo startu przysługuje także emerytom PSP. Warunkiem udziału w zawodach jest okazanie legitymacji służbowej/emeryckiej lub w przypadku pracowników cywilnych zaświadczenia o zatrudnieniu.

b. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy Zakładowych Straży Pożarnych. Wymagane okazanie legitymacji członka OSP lub zaświadczenia o zatrudnieniu. Od osób, które zajmą miejsca nagradzane, wymagane będzie potwierdzenie ukończenia szkolenia/kursu dopuszczającego do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

W kategorii Strażacy nagradzane będą:
• miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet,
• miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej mężczyzn,
• miejsca 1-3 w kategorii MASTERS (40+) mężczyzn

Nagrody nie dublują się. W przypadku zajęcia przez strażaka MASTERS (40+) miejsca 1 – 3 w klasyfikacji generalnej, zwalnia się miejsce w kat. wiekowej i nagradzany jest kolejny strażak z kat. wiek. MASTERS.

Z uwagi na rozgrywane Mistrzostwa Województwa Strażaków, sklasyfikowani zostaną tylko strażacy z terenu województwa. Strażacy spoza województwa zach-pom. zostaną sklasyfikowani w kategorii Służby Mundurowe.

Strażacy zobowiązani są do podania w pozycji „Klub” nazwę jednostki organizacyjnej PSP/OSP. Brak podania nazwy jednostki może skutkować niesklasyfikowaniem w kategorii Strażacy.

 

 

 

Uwagi :

W kategorii Powiat Choszczno brać udział mogą tylko osoby zameldowane na terenie powiatu choszczeńskiego, które zaznaczą opcję „Powiat Choszczno” przy zapisywaniu się na bieg.

Kategoria atletyczna – aby być klasyfikowanym w tej kategorii należy zgłosić się w biurze zawodów do stanowiska z wagą i uzyskać wynik co najmniej 100 kg.

FitMama – start na podstawie własnej deklaracji w biurze zawodów

 

Klasyfikacja druzynowa :

 • w klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem
 • drużyna składa się z co najmniej 6 osób w tym minimum trzy kobiety; nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 • jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę
 • za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów brutto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum dwóch kobiet; wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza; w przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę lub biegu nie ukończą dwie kobiety reprezentujące drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana

 

 • w razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje najlepszy  czas brutto uzyskany przez członków drużyny

 

 • Drużynę zgłasza kapitan w dniu biegu podając w biurze zawodów nazwę drużyny oraz numery startowe jej członków

 

 

 

IX. NAGRODY

 • kategorie. OPEN kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc : I – III / kobiet/ oraz    I –  III/mężczyzn/ puchary i nagrody  rzeczowe ;
 • kategorie wiekowe  kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc : I – III / kobiet i mężczyzn/ puchary   ;
 • kategoria Powiat Choszczno kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc I – III  puchary ;
 • najstarszy uczestnik i uczestniczka – puchary;
 • kategoria atletyczna – za zajęcie miejsc I-III puchary;
 • kategoria atletyczna oraz FitMama  – za zajęcie miejsc I – III  puchary ;
 • kategoria drużynowa – za zajęcie miejsc I – III – puchary
 • pakiety startowe  i  pamiątkowe  medale  dla zawodników którzy ukończą bieg;
 • wśród wszystkich uczestników biegu przeprowadzone zostanie losowanie nagród rzeczowych

 

X. PAKIETY STARTOWE

 • Podstawowy – numer startowy , chip do pomiaru czasu (do zwrotu na mecie), talon na posiłek regeneracyjny, napój, pamiątkowy medal na mecie
 • Rozszerzony – dodatkowo pamiątkowa koszulka techniczna firmy New Balance (tylko do 15 sierpnia)

        Pakiety można odbierać w biurze zawodów (hala byłego Gimnazjum) w sobotę(14.09) w godzinach 17:00 - 21:00 oraz w dniu zawodów w godzinach 8:00-12:00

 

            Uwaga ! Pakiet nieodebrany do godziny 11:30 w dniu zawodów może ulec przepadkowi (może być przekazany innej chętnej osobie w przypadku wyczerpania miejsc).

 

            Pakiet nieodebrany do godziny 12:00 w dniu zawodów ulega przepadkowi.

               

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA :

- prawo startu mają osoby, które przedłożą aktualne zaświadczenie lekarskie, lub oświadczenie  opiekuna prawnego/dotyczy osób niepełnoletnich/,wyrażające zgodę na udział podopiecznego  w  XXII Choszczeńskiej Dziesiątce ;

- do biegu głównego zostaną dopuszczone osób, które nie ukończyły 18 roku życia – za pisemną zgodą opiekuna prawnego ;

- zawodnicy pełnoletni, którzy w dniu zawodów mają  ukończone 18 lat, startują na własną odpowiedzialność

   na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia stwierdzającego zgodę na udział 

   w   zawodach na  własną odpowiedzialność :

- uczestników obowiązuje wpisowe w kwotach :  

   -40 zł.  w dniach po 15 lipca i w biurze zawodów (pakiet podstawowy)

UWAGA ! niezaksięgowanie tej kwoty na koncie do dnia 12 września sprawi, iż zawodnik będzie się musiał zapisać od nowa w biurze zawodów (pod warunkiem, że będą wolne miejsca)

 

 

 

 

- wymagane są dowody tożsamości /dowód  osobisty , legitymacja szkolna , legitymacja służbowa/

 

XII. ZGŁOSZENIA

                -poprzez stronę www.sport-time.com.pl do 10.09.2019 g.23:59

                -w biurze zawodów w dniu biegu (do godziny 11, tylko w przypadku gdy będą wolne miejsca)

                - w przypadku dokonania wpłaty po dniu 30 sierpnia  należy mieć ze sobą dowód wpłaty

                -Nr konta bankowego: (UWAGA – KONTO INNE NIŻ W POPRZEDNICH EDYCJACH) 70 8359 0005 2010 0000 1085 0001, Stowarzyszenie Choszczeńska 10, w tytule wpłaty należy podać Imię, Nazwisko, Datę urodzenia oraz dopisać „Opłata za bieg” oraz podać rozmiar koszulki.

 

                Koszulki dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych (niebieski dla mężczyzn, różowy dla kobiet). Kolory będą przyznawane automatycznie. W przypadku gdy osoba wpłacająca życzy sobie inną wersję kolorystyczną prosimy o zaznaczenie tego w tytule przelewu.

UWAGA !

 

            Koszulki będą też dostępne w wersji damskiej i męskiej (inny krój, inna rozmiarówka). Dlatego też zamawiając inną niż domyślną koszulkę prosimy też o informację, czy zamawiana koszulka ma być damska czy męska.

 

                -ustala się limit uczestników na 600 uczestników opłaconych

                -o wpisaniu na listę startową decyduje kolejność dokonania wpłat

                                -opłata startowa  nie podlega zwrotowi

                -istnieje możliwość przekazania opłaconego pakietu startowego osobie trzeciej do dnia  8 września 2019 (fakt ten należy zgłosić pod adresem mailowym choszczenska10@gmail.com)

               

 

 

XIII.: KONTAKT  tel. 608559498, choszczenska10@gmail.com

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

- zawodnicy nagrodzeni  w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych ;

- o wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator ;

- organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów opiekę medyczną oraz napoje i posiłek ;

- każdy zawodnik ubezpieczony jest we własnym zakresie, organizator nie  ponosi odpowiedzialności za uszczerbki zdrowotne;

- wyniki dostępne będą w Internecie na stronie www.sport-time.com.pl 

- każdy zawodnik otrzyma sms z wynikiem na podany numer telefonu komórkowego

- bieg odbędzie się  bez względu na warunki atmosferyczne;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie;

Lokalizacja/Data zawodów:
Choszczno
Zapisy do :
10/09/2019 23:59:00

Aktualności