Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

XX BIEG INTEGRACYJNY O PUCHAR RADY SOŁECKIEJ W STARYM OBJEZIERZU

XX BIEG INTEGRACYJNY

O PUCHAR RADY SOŁECKIEJ W STARYM OBJEZIERZU

6 lipca 2019 r.

 

KOBIETY – 5 km

MĘŻCZYŹNI – 10 km

Nordic Walking – 5 km

 

START – godz. 17.00

DEKORACJA  – godz. 18.30

 

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH O CHARAKTERZE REKREACYJNYM

 

  1. ORGANIZATOR:

Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Objezierzu.

 

      2.  CELE ZAWODÓW:

 Propagowanie biegania w duchu zasad współzawodnictwa fair play,

 Promowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,

 Zwiększenie sprawności ruchowej uczestników,

 Promocja walorów turystycznych miejscowości Stare Objezierze, gminy Moryń,

powiatu gryfińskiego i województwa zachodniopomorskiego.

 

       3.  WSPÓŁORGANIZATORZY:

 Rada Sołecka w Starym Objezierzu,

 Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Objezierzu

 Urząd Miejski w Moryniu,

 Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu,

 Radny Rady Miejskiej w Moryniu –Mariusz Maciejewski

 Trofea sportowe BOKOSPORT- www.bokosport.pl

 

PATRONAT HONOROWY:

 Józef Piątek -Burmistrz Morynia,

 

PATRONAT MEDIALNY I PROMOCJA BIEGU:

 portal biegowy – www.lubuskiportal.fc.pl

 portal biegowy – www.biegiwpolsce.pl

 portal biegowy – www.sport-time.com.pl

 Gazeta Chojeńska-Tygodnik Powiatu Gryfińskiego - www.gazetachojenska.pl

 portal internetowy –www.chojna24.pl

 portal internetowy – www.igryfino.pl

 portal internetowy – www.ono24.info

 

        4. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU:

 Bieg odbędzie się 6 lipca 2019 r. (sobota) w Starym Objezierzu -5 km od Morynia

(województwo zachodniopomorskie),

 Start i meta –zorganizowane będą przy Wiejskim Centrum Kultury w Starym Objezierzu,

 Biuro biegu –znajdować się będzie w Wiejskim Centrum Kultury w Starym Objezierzu,

które będzie czynne w sobotę 6 lipca 2019 r. od godz. 14:00  do godz. 16:15,

 Szatnia, toalety i parking usytuowane będą na terenie Wiejskiego Centrum Kultury

w Starym Objezierzu,

 Trasa wytyczona jest przez malowniczo położone miejscowości:

Stare Objezierze, Nowe Objezierze i Klępicz,

 Bieg zostanie przeprowadzony na trasie jednej pętli dla kobiet i dwóch pętli dla mężczyzn,

a dla zawodników Nordic Walking obowiązywać będzie jedna pętla,

 Oznakowany będzie każdy kilometr trasy,

 Nawierzchnia asfaltowa -będzie starannie przygotowana:

     5 km –kobiety,

     10 km –mężczyźni,

     5km –Nordic Walking.

 

5.  ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

 Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w 2003 r. i starsi,

 Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych)

na uczestnictwo w biegu,

 Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują u organizatora oświadczenie o zdolności  zdrowotnej do udziału w biegu i marszu Nordic Walking.

 W marszu Nordic Walking nie ma ograniczeń wiekowych,

 Zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2019 roku  do godziny 23:59 poprzez rejestrację na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl/zapisy-online

 Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów:  511258288 lub 509989109

 Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze biegu jeżeli wcześniej nie osiągnięty zostanie limit uczestników.

 Limit zawodników wynosi 200 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator  zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

 Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia.

 Numery startowe wydawane będą w biurze biegu po okazaniu dokumentu tożsamości, karty zgłoszenia z oświadczeniem o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu i marszu Nordic Walking

(sobota 6 lipca 2018r. w godz. 14:00 -16:15),

 Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy,

 Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki w widocznym miejscu,

 Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność,

 Organizator zaleca, aby zawodnicy ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę, jeżeli zapisze się do XX Biegu Integracyjnego lub do marszu Nordic Walking do 30 czerwca 2019 r.

UWAGA!!!

 W związku z tym, iż bieg odbywa się bez opłaty startowej, bardzo prosimy o przemyślane zapisy ze względu na limit pamiątkowych medali i koszulek. Organizator zastrzega sobie, że osoby zapisane na zawody drogą elektroniczną zobowiązane są do odbioru pakietu startowego w biurze zawodów najpóźniej do godziny 15:45. W przeciwnym razie pakiet przepada i zostanie przepisany osobom zapisującym się w dniu zawodów do biegu i marszu nordic walking.

 

 

 Biuro biegu czynne w dniu zawodów w godz. 14.00 -16.15 w Wiejskim Centrum Kultury

w Starym Objezierzu,

 Lista startowa oraz komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronach internetowych: www.moryn.pl, www.mokmoryn.pl, www.sport-time.com.pl/wyniki i www.lubuskiportal.fc.pl

 

 Zawodnicy oświadczają, że zostali poinformowani zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- administratorem danych osobowych jest Firma „Sport-Time”,

- dane osobowe przetwarzane będą w celu tworzenia listy startujących w biegu i marszu Nordic Walking na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 - istnieje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody,

- podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w biegu i marszu nordic walking,

- uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu i marszu nordic walking oraz dokumentowania zawodów. 

 

6.  FINANSOWANIE BIEGU:

 Koszty organizacyjne biegu ponosi Organizator,

 Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu lub organizacji delegującej,

W BIEGU NIE OBOWIĄZUJE OPŁATA STARTOWA!!!

 

7.  KLASYFIKACJA  KOŃCOWA:

 Prowadzona będzie w biegu indywidualna klasyfikacja generalna kobiet

i mężczyzn za zajęcie miejsca I –III.

 

 

8.  NAGRODY:

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal  i koszulkę.

 Klasyfikacja generalna biegu: kobiety i mężczyźni (I –III miejsce)

– puchary i nagrody rzeczowe,

 Najlepsza zawodniczka z Gminy Moryń - pamiątkowa statuetka i nagroda rzeczowa,

 Najlepszy zawodnik z Gminy Moryń - pamiątkowa statuetka i nagroda rzeczowa,

 Najlepsza zawodniczka z Sołectwa Stare Objezierze - pamiątkowa statuetka i nagroda rzeczowa,

 Najlepszy zawodnik z Sołectwa Stare Objezierze - pamiątkowa statuetka i nagroda rzeczowa,

 wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zostanie rozlosowanych

10 nagród rzeczowych,

 wśród uczestników rekreacyjnego marszu nordic walking zostanie rozlosowane

5 nagród rzeczowych.

 

9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Każdy startujący w biegu musi posiadać przypięty numer startowy z przodu koszulki,

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy,

 Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków

przez Organizatora,

 Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, szatnię oraz  możliwość skorzystania z prysznica,

 Organizator zapewnia wodę mineralną na trasie i mecie biegu,

 Każdy uczestnik biegu otrzyma bon żywnościowy na posiłek regeneracyjny,

 Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu,

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia,

 Materiały promocyjne: zdjęcia i filmy wykonywane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu

(komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, galerie zdjęciowe itp.).

 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, a informacja o nich nastąpi nie później niż w dniu zawodów

 

Ze sportowym pozdrowieniem

ORGANIZATOR

 

 

Lokalizacja/Data zawodów:
Stare Objezierze
Zapisy do :
03/07/2019 23:59:00

Aktualności