Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

III Mikołajkowy Bieg dla „Łobuziaków”

Regulamin

III Charytatywnego Biegu Mikołajkowy dla Łobuziaków

 

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszanie Sportowe  „FANI FORMY”  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Świstaczej 26/4, KRS: 0000718406, REGON: 36953290 NIP: 9552456932    

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie „Dom z Sercem”  z Trzcińska-Zdroju
 2. Powiat Gryfiński
 3. Gmina Trzcińsko-Zdrój
 4. Willa Endrofina MKM Magdalena Szymanowska

III. CEL ZAWODÓW:

 1. Zbieramy na wakacyjną górską wyprawę rowerową w Beskid Sądecki połączoną z wypoczynkiem w pensjonacie Endorfina w Szczawniku dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej, edukacji  i sportu na rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka, poprzez integrację sportową z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi aktywnie uprawiającymi sport.
 3. Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Trzcińsko-Zdrój i okolic oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
 4. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 5. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
 6. Promocja drużyny Łobuziaków oraz  Stowarzyszenia Sportowego  „FANI FORMY”

IV. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2019 roku w Trzcińsku-Zdroju.
 2. Start będzie miał miejsce przy z Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, Al. Róż 1
 3. Start biegów dziecięcych i młodzieżowych nastąpi o godz. 12:00
 4. Start biegu głównego nastąpi o godz. 13:00
 5. Strat Nordic  Walking  nastąpi o godz. 13:05

 V. TRASA ORAZ DYSTANS BIEGU:

 1. Biegi dziecięce dystans:
 2. Około 100 m  (dla dzieci z rocznika 2013 i młodszych)
 3. Około 200 m (dla dzieci z roczników 2009-2012)
 4. Około 400-500 m ( dla dzieci  z roczników 2005-2008)
 5. Dystans biegu głównego wynosi: 5,5 km po nawierzchni mieszanej: ścieżka rowerowa, drodze asfaltowej, szutr i kostce brukowej.
 6. Start:  Aleja Róż, Promenada 2, ul. Uzdrowiskowa, ul. Cmentarna, ul. Okólna, Strzeszów – nawrót, ul. Okólna, ul. Cmentarna, ul. Uzdrowiskowa, Promenada, Meta.
 7. Trasa będzie posiadała oznaczenia od startu do mety. Trasa nie będzie posiadała atestu.

VI. LIMIT CZASU:

 1. Limit czasu na pokonanie dystansu biegu głównego wynosi 1 godzinę.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

VII. ZGŁOSZENIA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu na stronie  www.sport-time.com.pl, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie jest ważne w momencie uiszczenia opłaty startowej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Łączna liczba uczestników biegu jest ograniczona - 300 osób w tym; 200 dorosłych – bieg na 5 km i Nordic Walking oraz 100 osób na biegi dzieci.
 4. Rejestracje elektroniczne na bieg open – 5 km przyjmowane będą do dnia 6 grudnia 2019 roku. Natomiast w dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w ramach wolnych miejsc, przyjmowane od godz.11:30 w przypadku nie osiągnięcia wcześniej limitu startujących. Organizator zastrzega sobie prawo przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby uczestników biegu.
 5. Rejestracja dzieci na bieg odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: faniformy@wp.pl. W zgłoszeniu należy podać następujące dane: NAZWISKO i IMIĘ, DATĘ URODZENIA ORAZ MIEJSCOWOŚĆ,
 6. Odbiór pakietów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu zawodów tj. 15 grudnia  2019 roku, w godz. 10:30-11:30, lokalizacja biura zawodów plac przed Domem Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,  ul. Aleja Róż 1
 7. Odbiór pakietów startowych na bieg główny i Nordic Walking będzie możliwy w dniu zawodów tj. 15 grudnia 2019  roku, w godz. 11:30-12:30,  lokalizacja biura zawodów plac przed Domem Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,  ul. Aleja Róż 1
   

VIII. UCZESTNICTWO:

 1. W biegu głównym na dystansie 5  km  - osoby, które ukończyły 16 rok życia do dnia imprezy,
 2. W biegach dziecięcych numer startowy odbiera rodzic lub opiekun, po złożeniu pisemnej  „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. W pakiecie startowym na bieg OPEN I NORDIC WALKING  wszyscy uczestnicy biegów otrzymują: numer startowy, chip, pamiątkowy medal, suplementy diety dla sportowców firmy AKTIVON SPORT, napój oraz posiłek regeneracyjny. Dodatkowo dzieci otrzymają drobne upominki świąteczne/słodycze.

IX. POMIAR CZASU:

 1. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-Time - www.sport-time.com.pl
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego.
 3. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 4. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 5. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

X. OPŁATY:

 1. Opłata startowa za udział do 6 grudnia 2019 r. wynosi minimum 35,00 zł., ale każdy dobrowolnie może wpłacić wyższa kwotę! Dochód z opłaty startowej zostanie w całości  przeznaczony na wakacyjną górską wyprawę rowerową w Beskid Sądecki połączoną z wypoczynkiem w pensjonacie Endorfina w Szczawniku dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku-Zdroju, która planowana jest w czerwcu 2020 roku.
 2. Numer startowy 1 – „Honorowy” zostanie sprzedany  biegaczowi, który dokona najwyższej opłaty startowej. 7 grudnia 2019 roku zostanie on przyznany po weryfikacji uczestników oraz zaksięgowaniu wszystkich wpłat na konto.
 3. Opłata startowa dokonana po 6 grudnia 2019 r. (data wpływu przelewu) wynosi 50,00 zł Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Przepisanie pakietu możliwe jest do 11 listopada 2019 r.
 4. Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Sportowe FANI FORMY z siedziba w Szczecinie  nr konta: 57114020040000330278919586 . W tytule wpłaty prosimy podać: NAZWISKO i IMIĘ, ROK URODZENIA, MIEJSCOWOŚĆ
 5. Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma Mikołajkowego SMS z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN;
 6. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
 7. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Z opłaty startowej zwolnione są tylko dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

XI. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

 1. Klasyfikacja generalna odbywa się na  podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).
 2. Nagrody w biegu głównym na dystansie 5 km -  OPEN  oraz w Nordic Walking dla kobiet i mężczyzn za miejsca I-III puchary-statuetki.
 3. W biegu dzieci dla wszystkich uczestników medale oraz drobne upominki świąteczne.

XII. ZWROTY I REKLAMACJE:

 1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące organizacji wydarzenia należy zgłaszać do organizatorów
 2. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia zakończenia imprezy.
 3. Decyzje organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

 XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.
 2. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne
 3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego
 4. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki
 6. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu
 7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej  www.sport-time.com.pl oraz na profilu Facebooka FANI FORMY
 8. Dane osobowe uczestników biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. „III Charytatywny Bieg Mikołajkowy dla Łobuziaków”. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
 9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

 

 KONTAKT:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego „Fani Formy” Katarzyna Otoka - tel. 722-33-56-35

 Kontakt mailowy do organizatora: faniformy@wp.pl.

Lokalizacja/Data zawodów:
Trzcińsko-Zdrój
Zapisy do :
06/12/2019 23:59:00

Aktualności