Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Wirtualny Bieg Mikołajkowy dla Łobuziaków

 

1. DYSTANS:

 • DOROŚLI  - 5 km
 • DZIECI:
 • przedszkolaki DZIEWCZYNKI/CHŁOPCY (2016 -2018) – dystans 100 m
 • przedszkolaki starszaki DZIEWCZYNKI/CHŁOPCY (2013 -2015) – dystans  200 m
 • 1-3 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY (2010-2012) – dystans  400m
 • 4-6 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY (2007-2009) – dystans 600m
 • 7-8 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĘTA/CHŁOPCY (2005-2006) – dystans  800m

 

2. Termin:  od 21 LISTOPADA - 20 GRUDNIA  2020

 

3. Rodzaj aktywności: bieg, chodzenie, spacer, bieżnia stacjonarna, Nordic Walking :)

 

4. Pomiar dystansu: dowolną aplikacja jak Endomondo, Strava, Runkipper, itd., telefon z GPS'em :) 

 

5. Cel: pomoc Łobuziakom, poprzez integrację sportową z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi aktywnie uprawiającymi sport. Dochód z biegu przeznaczony zostanie na cele statutowe, m. in. na zakup świątecznych prezentów oraz niezbędnych rzeczy codziennego użytku dla dzieci z domu dziecka z Trzcińska-Zdroju. 

 

6. Pakiety startowe zostały podzielone na: Standard – 40,00 zł, Komfort- 50,00 zł, Premium 60,00 zł

 

 W pakiecie startowym Standard uczestnicy otrzymają:  

 • świąteczny magnes na lodówkę 8x8 cm,
 • świąteczny ołówek,
 • pamiątkowy medal,
 • przesyłka pocztowa

W pakiecie startowym Komfort uczestnicy otrzymają: 

 • świąteczny magnes na lodówkę 8x8 cm,
 • świąteczny ołówek,
 • pamiątkowy medal,
 • drewniany breloczek na klucze 6x3 cm „Biegamy dla Łobuziaków”
 • przesyłka pocztowa

W pakiecie startowym Premium uczestnicy otrzymają:

 • świąteczny magnes na lodówkę 8x8 cm,
 • świąteczny ołówek,
 • pamiątkowy medal
 • drewniany breloczek na klucze 6x3 cm „Biegamy dla Łobuziaków”
 • drewniana świąteczna podkładka na biurko pod kawę/ herbatę z napisem "Biegamy dla Łobuziaków" 
 • przesyłka pocztowa

 

7. Przelew za pakiet startowy należy dokonać na konto: Stowarzyszenie Sportowe FANI FORMY z siedziba w Szczecinie  nr konta: 57114020040000330278919586 . W tytule wpłaty prosimy podać: NAZWISKO i IMIĘ, ROK URODZENIA, MIEJSCOWOŚĆ z dopiskiem Wirtualny Bieg Mikołajkowy dla Łobuziaków

 

ZASADY BIEGU 

 • Zasada startu: sam wybierasz dzień, miejsce i godzinę startu w terminie od 21.11.2020 do 20.12.2020. Pokonujesz określony dystans 5 km. Następnie wysyłasz potwierdzenie wraz z dowolną fotografią uwieczniająca realizację udziału w biegu  na adres mailowy faniformy@wp.pl
 • Pakiety startowe będą wysyłane do 10 dni roboczych po zakończeniu danej rywalizacji. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE ORAZ KONTAKT:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.
 2. Kontakt mailowy do organizatora: faniformy@wp.pl. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sportowego Fani Formy Katarzyna Otoka - tel. 722-33-56-35

Biorąc udział w Wirtualnym Biegu Mikołajkowym dla Łobuziaków  akceptuje jego formę, regulamin oraz akceptuję poniższe zgody:

 * Zapoznałem się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej sport-time.com.pl. Akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania, a nadto oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu/marszobiegu/marszu-spaceru i nie są mi znane żadne powody, w szczególności o charakterze zdrowotnym, wykluczające mnie z udziału i biorę w nim udział na własną odpowiedzialność. Z powodu koronawirusa COVID-19, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego zalecamy aktywność w pojedynkę lub max dwie osoby. Nie zalecamy biegów w grupach.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora (Stowarzyszenie Sportowe Fani Formy)  mojego wizerunku, utrwalonego podczas Wirtualnego Biegu Mikołajkowym dla Łobuziaków oraz zdjęć udostępnionych przeze mnie w związku z Biegiem na portalu Facebook lub udostępnionych Organizatorowi w inny sposób, do celów promocyjnych i reklamowych. W szczególności upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku lub zdjęć wszelkimi dostępnymi technikami oraz zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku we wszelkich dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego podczas Biegu przez Stowarzyszenie Sportowe Fani Formy (dalej jako: Administrator), ul. Świstacza 26/4 70-798 Szczecin w celach promocyjnych i marketingowych Administratora, poprzez publikowanie powyższych danych na stronie internetowej Administratora, profilach Administratora na portalach społecznościowych (w tym Facebook, itp.), w telewizji, wydawnictwach prasowych oraz w materiałach reklamowych lub marketingowych w dowolnej formie (w tym w formie ulotek, roll-upów, prezentacji, folderów reklamowych). Oświadczam, iż jestem świadomy, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

* Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Sportowe Fani Formy z siedzibą w Szczecinie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przesyłania do mnie informacji o przyszłych imprezach i produktach handlowych, za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych (telefon) oraz z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji (e-mail oraz SMS lub MMS), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późn. zm.). Oświadczam, iż jestem świadomy że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

* Oświadczam, ze zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą RODO

* - wymagane

 

Oświadczam, ze zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą RODO i link do pełnego tekstu (również obowiązkowe)

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie Fani Formy, ul. Świstacza 26/4, 70-798 Szczecin, mail: faniformy@wp.pl).

2. Dane osobowe Uczestników Wirtualnego Biegu Mikołajkowym dla Łobuziaków  (dalej: Biegu) będą przetwarzane w celu: a. zawarcia i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Biegu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO; b. dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora); c. wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); d. w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora); e. ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO); f. promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora).

 3. Dane osobowe Uczestników Biegu mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: a. podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa; b. podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Biegu; c. innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

4. Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

5.  Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń lub upływu okresu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.

 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Biegu.

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne.

10.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Lokalizacja/Data zawodów:
cały świat
Zapisy do :
20/12/2020 23:57:00

Aktualności