Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

IX GRYFICKA DZIESIĄTKA FESTIWAL BIEGOWY - BIEG 5 KM

FESTIWAL BIEGOWY GRYFICKA DZIESIĄTKA

 

Regulamin Biegu na 5 km - Biegaj z Nami z Bankiem Spółdzielczym w Gryficach

Sponsor Tytularny Biegu Bank Spółdzielczy w Gryficach

 

 

1. Cel zawodów:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego
  z elementów zdrowego trybu życia;
 • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

 

2. Organizatorzy:

 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych "Wysoczańscy"
 • PLMKS Chrobry Gryfice
 • Sport-time Łukasz Przybysz
 • RunGryf Gryfice

 

3. Współorganizator

 • Starostwo Powiatowe w Gryficach

 

4. Patronat honorowy

 • Nadleśnictwo Gryfice

 

5. Patronat medialny

 • eGryfice.pl

 

6. Termin i miejsce:

 • Gryfice  31.07.2022 (niedziela)

Bieg główny 5 km godz. 10:00

 • Gryfice, ścieżka rekreacyjna ,,Zdroje” – Start i meta na wysokości Nadleśnictwa

 

 

ODBIÓR PAKIETÓW 

30.07.2022 r. (sobota) – Hala Gryf Arena ul. Piłsudskiego 35 w godz. 16:00 - 19:00

31.07.2022 r. (niedziela) - w okolicach startu/mety w godz. 8:10 – 9:40 

 

7. Sponsorzy i partnerzy:

 

 • BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH
 • GAZ-SYSTEM S.A.
 • KRONEN
 • PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH "WYSOCZAŃSCY"
 • Navio
 • Siłownia FITMAX
 • Gabinet Kosmetyczny Wioletta
 • Agencja Ubezpieczeniowa Marcin Grzybowski
 • Basen Pływalnia Gryfice
 • Poolspa Roca Gryfice
 • AquaSwim
 • Planeta Nieruchomości
 • Agencja Ochrony Osób i Mienia "TOM"
 • PKS Gryfice
 • Sklep Netto w Trzebiatowie
 • Browar Folga
 • ZUK Gryfice
 • Gmina Gryfice
 • Zjedz Burger
 • Pizzeria Lucyfer
 • PodoPerfect Gabinet Podologiczny
 • Bagińscy SPA
 • Bałtycki Park Dinozaurów & Safari Wrzosowo
 • ZEG Zakład Elektryczny Sp. z o.o.
 • Pomorze Zachodnie
 • Pasieka Rodzinna Makowieccy
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Gryficach
 • Sołectwo Lubin

 

8. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Festiwalu ,,IX Gryficka Dziesiątka” oraz dokumentowania zawodów.

INFORMACJA

W  trakcie Gryfickiej Dziesiątki Festiwalu Biegowego oferujemy możliwość noclegu na sali gimnastycznej na hali Gryf Arena w Gryficach. Jest to nocleg w warunkach turystycznych, niezbędne są własne karimaty/materace i śpiwory. Przy sali znajdują się toalety oraz prysznice. Nocować mogą wyłącznie osoby wcześniej zarejestrowane i startujące  w Gryfickiej  Dziesiątce Festiwalu Biegowym.

Zasady korzystania z noclegu na sali gimnastycznej 

Miejsce

Sala gimnastyczna na Gryf Arena PCSiR w Gryficach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, 72-300 Gryfice.

Czas udostępnienia obiektu

Sala gimnastyczna zostanie udostępniona od soboty 30 lipca 2022 od godziny 16:00 do niedzieli 31 lipca  2022 do godziny 10:00.

Zasady korzystania z obiektu

osoby korzystające z pomieszczeń i obiektów sportowych zobowiązane są do przestrzegania regulaminu sali gimnastycznej dostępnego w obiekcie;
osoby, które w czasie przebywania na terenie sali gimnastycznej uszkodzą sprzęt lub urządzenia pomieszczeń i obiektów sportowych ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
opiekę nad obiektem sprawują pracownicy obiektu oraz wolontariusze wyznaczeni przez organizatora;
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie;
na terenie obiektu znajdują się toalety, a także prysznice;
na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

Limit miejsc

Ze względu na ograniczoną powierzchnię oraz dostępność toalet i pryszniców organizator udostępnia możliwość korzystania z noclegu na sali gimnastycznej dla 150 osób.

Rejestracja
-  rezerwacja miejsc jest dostępna wyłącznie dla osób, które opłaciły start w Gryfickiej Dziesiątce Festiwalu Biegowy.

-  rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem zgłoszenia elektronicznego na adres:chrobry.gryfice@wp.pl, podając  następujące dane: imię, nazwisko, numer  tel. adres zamieszkania oraz pesel.

Ochrona danych osobowych
W kontekście ochrony danych osobowych obowiązują zasady regulamin biegów Gryfickiej Dziesiątki.

9. Uczestnictwo:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie www.sport-time.com.pl
 • termin zgłoszeń internetowych do 24 lipca 2022

opłaty:

- do 28.02 do godz. 23:59 – opłata 65 zł

- do 30.06 do godz. 23:59 – opłata 75 zł

- do 24.07 do godz. 23:59 – opłata 85 zł

- w dniu zawodów w biurze zawodów (Gryfice, ścieżka rowerowa ,,Zdroje”) 8:30 – 9:40 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (200 osób) opłata 95 zł

 wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

 • Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej
 • Organizator ogłasza limit startujących Bieg główny 5km – 200 osób (opłaconych)

Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Klub Sportowy Chrobry Gryfice

nr konta: 40 9376 0001 0029 4887 2001 0001

W tytule wpłaty prosimy podać:

NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem „IX GRYFICKA DZIESIĄTKA - bieg na 5 km"

 

 • Każdy zawodnik, zarejestruję się i dokona wpłaty do 24.07.2022 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi
 • Zawodnicy, którzy dokonają przelewu w dniu 24.07.2022 lub później powinni posiadać przy sobie dowód wpłaty

 

10. Trasa oraz dystans biegu:

 • Dystans: 5 km po szutrowej ścieżce rowerowej (na 2, 3 km ustawione zostaną  punkty odżywiania - woda mineralna niegazowana)

 

11. Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time - www.sport-time.com.pl
 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny

 

12. Klasyfikacja końcowa:

BIEG GŁÓWNY 5KM

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek
 • w kategorii Powiat Gryficki dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek
 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja "Pracownik Spółdzielczej Grupy Bankowej”
 • Przy frekwencji 200 osób zostaną wprowadzone klasyfikacje wiekowe
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami oraz na stronie www.sport-time.com.pl

 

13.  Nagrody:

 • w kategorii OPEN (5km) kobiet i mężczyzn za miejsca I-III statuetki, nagrody rzeczowe
 • w kategorii Powiat Gryficki za zajęcie miejsca I-III (osobno kobiety i mężczyźni) – nagrody rzeczowe lub statuetki
 • w kategorii "Pracownik Spółdzielczej Grupy Bankowej” za zajęcie miejsca I dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika  - puchar oraz nagroda rzeczowa
 • każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy odlewany medal
 • każdy uczestnik biegu otrzyma w pakiecie startowym: koszulkę techniczną z logo biegu, suplementy diety dla sportowców, numer startowy, agrafki, chip pomiarowy,
 • organizator zapewnia uczestnikom bezpłatną fotorelacje zdjęciową,
 • każdy uczestnik biegu otrzyma posiłek regeneracyjny (grochówka, kiełbasa grillowa, kanapki, pączek, CIASTECZKO MOCY owoce, napój izotoniczny)
 • w dniu biegu każdemu zawodnikowi przysługuje możliwość skorzystania z basenu - 1h na koszt organizatora za okazaniem numeru startowego
 • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną wartościowe nagrody rzeczowe
 • po biegu odbędzie się ognisko integracyjne

 

14. Zasady finansowania:

 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 

15. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
 • Organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek

16. Rozpowszechnienie i udostępnienie wizerunku.

 • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 • publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów

I. Postanowienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawodników
1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.
2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.
3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.
4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.
II. Postanowienia szczegółowe
1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.
2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz toaletach).
3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny. Z obowiązku utrzymania 1,5 -metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :
· rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
· osoby wspólnie mieszkające,
· osoby niepełnosprawne,
· osoby, które zasłaniają usta i nos.
4. Funkcjonowanie strefy „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej) Strefa będzie podzielona na stanowiska, a każde stanowisko posiada wejście i wyjście.
Podczas rejestracji:
· obowiązek utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego
· na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
· odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się
na stanowisku),
5. Funkcjonowanie „Strefy Startu”
· zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 1,5-metrowego
dystansu społecznego
· zawodnicy startują według określonych w harmonogramie godz. startu
· pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika indywidualnie
6. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”
Na trasie będą się znajdować punkty odżywcze na których zawodnik może pobrać samodzielnie wodę w butelce 0,5l
III. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia
1. Organizator powoła konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.
2. Organizator zapewni dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji niniejszego wydarzenia:
a. zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia;
b. obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników, szczególnie mających kontakt
z publicznością;
c. dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
d. dezynfekcja dłoni przy toaletach, dostępne środki do dezynfekcji;
e. organizacja posiłków w podziale na grupy i w formie „na wynos”;
f. wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe) oraz środki do dezynfekcji;
g. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;
j. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu;
k. opracowanie odpowiednich zapisów do kart zawodników - klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia.
3. W ramach Festiwalu Biegowego Gryficka Dziesiątka start poszczególnych zawodów (dystansów) zgodnie z harmonogramem godzinowym zostanie podzielony. Limit startujących zawodników nie zostanie przekroczony, zgodnie z obowiązującym przepisami wystartuje nie więcej niż 250 zawodników.
IV. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia
1. Organizator wydarzenia dokona aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:
a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników
imprezy;
b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2. Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem:
a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. zasad i procedur, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
c. organizator będzie zbierał dane osobowe, które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
V. Wzór treści oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika
Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID - 19
podczas zwodów organizowanych 31 lipca 2022 roku w Gryficach, w ramach Festiwalu
Biegowego Gryficka Dziesiątka. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas trwania Festiwalu Biegowego Gryficka Dziesiątka w Gryficach i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła w stosunku do organizatorów wydarzenia żadnych roszczeń w razie zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Nadleśnictwa Gryfice podczas trwania Festiwalu Biegowego Gryficka Dziesiątka w Gryficach.
Jednocześnie oświadczam, że:
1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów zakażenia koronawirusem,
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia.

 • Uwaga !!!

Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:
kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:
· udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie
zawodów;
· powiadomić o tym fakcie Organizatora;
· Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca
organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

 

16. Kontakt:

 • Kasia Otoka tel. 722 335 635 email: chrobry.gryfice@wp.pl
 •  Łukasz Przybysz tel. email: sport-time@o2.pl
Lokalizacja/Data zawodów:
Gryfice
Zapisy do :
24/07/2022 23:59:00

Aktualności