Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

MYŚLIBORSKA MILA

REGULAMIN

XXXII EDYCJI BIEGÓW ULICZNYCH
W MYŚLIBORZU

„MYŚLIBORSKA MILA”

 2022

 

Planowane biegi:

 1. ,, 10 – TKA MYŚLIBORSKA‘’ – bieg open.
 2. „MYŚLIBORSKA MILA” – bieg masowo - rekreacyjny na dystansie 1609 m dla wszystkich.
 3. Biegi dla dzieci i młodzieży.

1. Cele:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
 • powrót do relacji społecznych po okresie ograniczeń epidemiologicznych,
 • promocja miasta Myślibórz.

2. Organizator:

 • Gmina Myślibórz.
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5.

3. Termin i miejsce:

 • 29.05.2022r. (niedziela).
 • Stadion Miejski w Myśliborzu.

4. Trasa biegów:

 • Stadion Miejski w Myśliborzu,
 • trasa ulicami miasta przy ruchu ograniczonym,
 • trasa oznaczona co 1 km.,
 • ilość okrążeń uzależniona od wyboru trasy biegu,
 • punkt z wodą,
 • nawierzchnia 100%  utwardzona  (tartan, asfalt, polbruk).

5. Pomiar czasu elektroniczny:

 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na mecie oraz opcjonalnie na trasie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).
 • Za pomiar czasu oraz ustalenia kolejności na mecie odpowiadać będzie firma:  Sport – Time.

6. Uczestnictwo:

 • pierwszych 200 osób, które zapiszą się na bieg na 10 km i wniosą opłatę „startową”;
 • w biegu na 10 km mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu imprezy będą mieli ukończone 16 lat;
 • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu;
 • każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza wypełniając zgłoszenie elektroniczne;
 • pobranie pakietu startowego przez zawodnika będzie równoznaczne  

z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb organizatora, zawodnik jest zobowiązany w tym celu wypełnić oświadczenie przed pobraniem pakietu startowego;

 • podczas biegu na 10 km wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na wysokości klatki piersiowej oraz chip do pomiaru czasu.

 

7. Zgłoszenia:

Elektronicznie według następujących zasad:

 1. Zawodnicy startujący na 10 km poprzez zgłoszenie na oficjalnej stronie biegu:
  www. sport-time.com.pl  i uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 50 zł na konto OSiR w Myśliborzu z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej w biegu i z dopiskiem „BIEG” do dnia 18 maja 2022 r. do godz. 24:00. Opłaty powinny być dokonane nie później niż na 3 dni po dokonaniu rejestracji na stronie biegu: www. sport-time.com.pl.  Po tym terminie osoba, która się zarejestrowała, a nie wniosła opłaty startowej jest automatycznie skreślona z listy uczestników biegu.

Nr rachunku: 26 8355 0009 0070 0711 2000 0001

Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów po przedstawieniu dowodu tożsamości, od dnia 26.05.2022 r. do dnia 27.05.2022 r. w biurze OSiR ul. Marcinkowskiego 5, w godzinach od 730 do 1530 oraz w dniu 29.05.2022 roku w godzinach 800 – 1100.

8. Pakiet startowy:

Zawiera: pamiątkowy medal, numer startowy z agrafkami, bon żywnościowy oraz upominek.

9. Klasyfikacja końcowa biegu na 10 km.

 • prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet

i mężczyzn,

 • oraz dodatkowo w kategoriach:

M 30 – mężczyźni 30-39 lat, K 30 – kobiety 30-39 lat,

M 40 – mężczyźni 40-49 lat,    K 40 – kobiety 40-49 lat,

M 50 – mężczyźni 50-59 lat,    K 50 – kobiety 50 i więcej,

M 60 – mężczyźni 60 i więcej,

 • Myśliborzanki i Myśliborzanie - nagradzane są pierwsze trzy kobiety i pierwsi trzej mężczyźni na mecie, którzy udokumentują miejsce zamieszkania w Gminie Myślibórz,
 • Strażacy
  1. W klasyfikacji STRAŻACY mogą wziąć udział:
 1. Wszystkie osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych PSP (strażacy, pracownicy cywilni, podchorążowie i kadeci szkół pożarniczych). Prawo startu przysługuje także emerytom PSP. Warunkiem udziału w zawodach jest okazanie legitymacji służbowej/emeryckiej lub w przypadku pracowników cywilnych zaświadczenia o zatrudnieniu.
 2. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz strażacy Zakładowych Straży Pożarnych. Wymagane okazanie legitymacji członka OSP lub zaświadczenie o zatrudnieniu. Od osób, które zajmują miejsca nagradzane, wymagane będzie potwierdzenie ukończenia szkolenia/kursu dopuszczającego do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych.
  1. Do klasyfikacji w kategorii STRAŻAK wymagane jest zaznaczenie właściwej opcji podczas rejestracji oraz wpisanie w pozycji KLUB nazwy jednostki organizacyjnej PSP, OSP lub ZSP. W przypadku braku podania przynależności do jednostki ochrony ppoż. Osoba może zostać niesklasyfikowana.

10. Nagrody:

 •  Biegi przedszkolaków:

Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.

Medale dla wszystkich uczestników.

 • Biegi szkolne:

Za zajęcie miejsca I-III – nagrody rzeczowe.

Medale dla wszystkich uczestników.

 • „Myśliborska Mila”

Do rozlosowania 10 bonów podarunkowych wśród wszystkich uczestników biegu.

 • „10-tka Myśliborska”:

Za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn:  statuetki + nagrody (1. miejsce – 600,00  zł., 2. miejsce – 400,00 zł., 3. Miejsce  200,00 zł.).

Medale dla wszystkich uczestników biegu.

Trzy najlepsze Myśliborzanki i trzech najlepszych Myśliborzan: statuetki oraz nagrody rzeczowe - bony podarunkowe.

Za zajęcie I – III miejsca w kategoriach wiekowych upominki.

Strażacy:

Limit czasowy biegu na 10 km wynosi  90 minut. Po przekroczeniu limitu czasu, uczestnik biegu jest zobowiązany do opuszczenia trasy biegu.

 

UWAGA: KATEGORIE NIE DUBLUJĄ SIĘ!!!

11. Program zawodów:

07:30 – otwarcie Biura Zawodów,

09:30 – biegi przedszkolaków,

09:40 – dekoracja przedszkolaków,

09:45 – bieg dziewcząt – klasa 1, 2, 3,

09:50 – bieg chłopców – klasa 1, 2, 3,

09:55 – dekoracja – klas 1, 2, 3,

10:05 – bieg dziewcząt – klasa 4, 5, 6,

10:10 – bieg chłopców – klasa 4, 5, 6,

10:15 – dekoracja – klas 4, 5, 6,

10:25 – bieg dziewcząt – klasa 7, 8,

10:30 – bieg chłopców – klasa 7, 8,

10:35 – dekoracja – klas 7, 8,

10:40 – bieg dziewcząt – szkoła średnia,

10:45 – bieg chłopców – szkoła średnia,

10:50 – dekoracja – szkół średnich,

11:15 – Myśliborska Mila bieg masowo- rekreacyjny na 1609 m,

11:20 – losowanie nagród wśród wszystkich uczestników biegu na 1609 m,

(jest to bieg dla wszystkich chętnych, nie ma charakteru współzawodnictwa, liczy się tylko udział. W tym biegu nie ma nagród za miejsca. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, bony podarunkowe).

11:30 - „10 - tka  Myśliborska” bieg główny. Bieg na 10 km – 3 okrążenia.

13:00 - dekoracja zwycięzców biegu na 10 km.

13:30 – pozostałe dekoracje.

 

12. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo biegaczy (wąskie ulice) oraz małą frekwencję, organizatorzy rezygnują z organizacji zawodów na wózkach inwalidzkich.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz szatnię.
 4. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.
 5. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

 

 

 

13. Ważne informacje dla uczestników biegów:

1. Biuro zawodów znajdować się będzie:

w dniach od 26.05.2022 r. do dnia 27.05.2022 r. od 7³º do 15ºº w siedzibie OSiR Myślibórz ul. Marcinkowskiego 5,

oraz w niedzielę 29.05.2022r. od 7 30 do 11 00 na Stadionie Miejskim w Myśliborzu.

2. Przy trasie biegu, przy ul. 11-go Listopada vis-à-vis placu zabaw i kortów tenisowych, zostanie zorganizowany bezpłatny parking.  Bardzo prosimy o parkowanie na tym parkingu.

3. Punkt z wodą znajdować się będzie za linią mety i na trasie biegów.

4. Po biegu zapraszamy na posiłek regeneracyjny (w ramach pakietu startowego).

Organizator biegu: Gmina Myślibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Myśliborzu, ul Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz,

nr tel. 95-747-2512, e-mail: biuro@osirmysliborz.pl

https://www.facebook.com/osir.mysliborz.3,  https://mysliborz-osirstrony3.alfatv.pl/

Lokalizacja/Data zawodów:
Myślibórz
Zapisy do :
22/05/2022 20:00:00

Aktualności