Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Zimowy NoCny PoYeb

Regulamin Biegu Zimowy NoCny PoYeb
 
 
1. CELE I ZAŁOŻENIA IMPREZY:
 
- rekreacja i dobra zabawa na świeżym powietrzu
 
- popularyzacja biegów jako recepty na zdrowie;
 
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej
 
- pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie
 
sprawności ruchowej.
 
 
 
 
 
2. ORGANIZATOR
 
► Monika Bączyk
 
► Adam Bączyk
 
► Michał Mucha
 
 
 
3. KONTAKT
 
Strona facebook:  NoCny PoYeb
 
https://m.facebook.com/105237008404076
 
Monika tel. 513014688
 
Adam tel.   517806834
 
Michał tel.  515088071
 
 
 
 
 
4. TERMIN I MIEJSCE
 
· Data: 14.01.2023 (sobota)
 
· Start i meta przy Polanie Harcerskiej przy ul. Chłopskiej
 
(przy ogródkach działkowych - początek trasy do Głazu Serce Kamienia Puszczy Bukowej)
 
 
 
5. PROGRAM ZAWODÓW:
 
Szczegółowy program zawodów zostanie podany w komunikacie technicznym co najmniej 5 dni przed zawodami (odprawa)
 
 
 
6. TRASA BIEGU
 
Trasa biegu całościowo przebiega szlakami Puszczy Bukowej (podłoże mieszane: ściółka leśna, kostka brukowa, szutr)
 
 Dystans:
 
około 6 km - mały dystans
 
około 16 km - jedno okrążenie
 
około 32 km -  dwa okrążenia
 
około 48 km - trzy okrążenia
 
Przewyższenia to około 520m na jednym okrążeniu (nie dotyczy 6 km)
 
 
 
⇒ Ostateczny przebieg i profil tras zostanie podany w komunikacie na facebooku na profilu NoCny PoYeb.
 
⇒ Trasy będą w całości oznakowane przez organizatora (taśmy na drzewach, taśmy fluorenscencyjne, oraz oznaczenia poziome na trasie biegu).
 
 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zerwanie oznaczeń przez osoby trzecie w przeddzień lub w dniu zawodów.
 
 
 
7. Punkt odżywczy
 
Punkt odżywczy dla zawodników będzie mieścił się na starcie, 16km, 32km i mecie.
 
 
 
8. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
 
» latarka czołówka
 
» tel. komórkowy
 
» folia NRC
 
» własny kubek
 
 
 
9. GODZINY STARTÓW I LIMITY CZASOWE:
 
START
 
6km - 20:00
 
16km – 19:00
 
32km – 17:00
 
48km – 16:00
 
LIMITY
 
DYSTANS 6 KM wynosi 1,5 godziny
 
DYSTANS około 16 km wynosi 3 godziny
 
DYSTANS 32 km wynosi 6 godzin
 
DYSTANS 48 km wynosi 7 godzin
 
 
 
Limit Dla całego dystansu 7 godzin!!!!
 
Zawodnicy, którzy przybędą po limicie nie będą klasyfikowani I nie otrzymają medalu!!
 
 
 
10. LIMIT OSÓB
 
Limit osób – 250  na całą imprezę.
 
            50 miejsc - mały dystans
 
enlightened 100 miejsc - 1 okrążenie
 
enlightened 50 miejsc – 2 okrążenia
 
enlightened 50 miejsc- 3 okrążenia
 
Organizator ma prawo zmienić (zwiększyć) limit bez zmiany regulaminu.
 
 
 
 
 
11. RYWALIZACJE I NAGRODY
 
Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w kategorii open z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 
Nagrodzeni zostaną:  pierwsza 3 zawodników i zawodniczek na każdym dystansie.
 
 
 
 
 
 
 
12. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY
 
Start zapisów 06.11.2022 godzina 19:00
 
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez stronę  SPORT-TIME
 
Zgłoszenia do dnia 04.12.2022 r.  lub do wyczerpania limitu miejsc.
 
Jeżeli będą dostępne pakiety  będzie można zapisać się w biurze zawodów przed dzień startu.
 
Start w biegu jest odpłatny.
 
Opłata za bieg wynosi:
 
- Dla dystansu około 6 km (trasa dla początkujących) opłata startowa wynosi 49 zł 
 
= Dla dystansu około 16 km (jedno okrążenie) opłata startowa wynosi: 99 zł 
 
= Dla dystansu około 32 km (dwa okrążenia) opłata startowa wynosi:  119 zł
 
= Dla dystansu około 48 km (trzy okrążenia) opłata startowa wynosi: 119 zł
 
Opłata powinna być dokonana do 04.12.2022 po tym terminie osoby nieopłacone zostają usunięte z listy startowej.
 
Ostateczny czas rejestracji upływa dnia 04.12.2022.
 
Wpłaty po tym terminie nie gwarantują otrzymania pakietów startowych, i medali.
 
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną osobę do dnia 31.12.2022. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu
 
wpisowego.
 
Opłaty proszę wpłacać na konto: 
 
Monika Bączyk
 
ul. Botaniczna 110/6
 
70-786 Szczecin 
 
nr. konta 94 1140 2004 0000 3902 3986 0509
 
w tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko dystans
 
 
 
13. UCZESTNICTWO
 
W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.
 
Aby wziąć udział w biegu należy:
 
► być osobą pełnoletnią w dniu zawodów,
 
► należy być w dobrej kondycji fizycznej ( psychicznej :P)
 
► bardzo dobrym stanie zdrowia (bez przeciwwskazań do uprawiania biegów)
 
► posiadać niezbędne doświadczenie w biegach przełajowych
 
► wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika
 
► odebrać w terminie pakiet startowy w Biurze Zawodów
 
 
 
14. BIURO ZAWODÓW
 
BLS-AUTO 
 
ul. Potok 11
 
SZCZECIN PRAWOBRZEŻE
 
Biuro czynne będzie w dniu poprzedzający start od godziny 18:00 - 20:00
 
 
 
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu
 
Pakiety można również odebrać w dniu startu do godziny przed startem danego dystansu na terenie imprezy.
 
Organizator nie przewiduje rozsyłania nieodebranych pakietów
 
 
 
Weryfikacja do biegu odbędzie się na podstawie okazania dowodu osobistego w biurze zawodów.
 
Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na
 
własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w
 
zawodach.
 
   Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy.
 
Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 
   Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu podaje dane osobowe na formularzu,  i wyraża zgodę na przetwarzanie danych
 
osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 
·
 
15. DANE OSOBOWE
 
Administrator Danych przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, przynależność klubowa, adres e-mail, numer
 
telefonu, płeć.
 
Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora i Sponsorów-jako
 
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości nie wymaga się pobierania jego zgody, umieszczane na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie,
 
telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
 
Przystępując do zawodów Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku przez Organizatora i Sponsorów - stanowiącego więcej niż szczegół
 
całości imprezy publicznej w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach
 
reklamowych innego typu.
 
 
 
16. ŚWIADCZENIA
 
W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:
 
~ manualny pomiar czasu
 
~ medal za ukończenie biegu w limicie czasowym
 
~ woda, owoce, izotonik w punkcie odżywczym
 
~ posiłek regeneracyjny po biegu
 
 
 
17.ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE
 
W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora
 
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe umieszczone z przodu w widocznym miejscu
 
W miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym
 
Cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu do ukończenia biegu
 
Zakazane jest wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów.
 
Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci
 
należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy, palenie ognisk itp.;
 
Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub w inny sposób wprowadzanie w błąd, co do przebiegu trasy
 
zawodów
 
Zawodnicy łamiący zasady określone punkcie 10 otrzymają kary od czasowych w wysokości 30 min., do dyskwalifikacji włącznie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18. WARUNKI ATMOSFERYCZNE
 
Zawody odbędą się bez względu na pogodę z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych warunków pogodowych stwarzających zagrożenie dla
 
uczestników.
 
Do zawodnika należy ocena sytuacji i dostosowanie swojego ekwipunku do panujących warunków.
 
 
 
19. BEZPIECZEŃSTWO
 
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od
 
organizatorów.
 
Większość trasy zawodów prowadzi w leśnym, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
 
W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi.
 
Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
 
Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i poinformowania któregoś z organizatorów – telefon 513014688
 
lub – telefon 517806837
 
Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej
 
Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.
 
Dla takich osób w miarę aktualnych możliwości organizator może zaproponować transport odpłatny.
 
Zaleca się, aby w przypadku rezygnacji dotrzeć do najbliższego punktu kontrolnego i zgłosić ten fakt osobom obsługującym dany punkt kontrolny, lub do
 
drogi i poinformować organizatora.
 
 
 
 
 
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatorów oraz służb zabezpieczających trasę biegu;
 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 
Przybycie na miejsce startu we własnym zakresie.
 
DEPOZYT
 
Dla zawodników będzie przygotowany depozyt. Depozyt będzie znajdował się w okolicy startu/mety. Przekazywanie i odbieranie rzeczy odbywać się będzie na
 
podstawie numeru startowego. Do depozytu nie należy oddawać rzeczy wartościowych i dokumentów! Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy
 
zagubione lub pozostawione bez opieki.
 
WYNIKI
 
Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń w wydarzeniu NoCny PoYeb na facebook oraz na stronie NoCny PoYeb
Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin
Zapisy do :
04/12/2022 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności