Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

I EUROPEJSKI BIEG RYBAKA

I EUROPEJSKI BIEG RYBAKA

Regulamin – Trzebież         02.08.2015r.

 

I.  Cel

- propagowanie zdrowego stylu życia oraz biegu jako naturalnej formy spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu,

      - promocja Gminy oraz Powiatu Police,

      - promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Trzebieży,

      - promocja sponsorów oraz partnerów biegu.

 

II. Organizatorzy

         - Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police ,

         - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

Dzień imprezy               02.08.2015r (niedziela)
Start i Meta                   Kompleks Rekreacyjno-Plażowy w Trzebieży, ul. Spacerowa 15

Program imprezy:

 •  godz. 09:00 – 11:00 Otwarcie biura zawodów
 •  godz. 10:30 - 11:30  Biegi Młodzieżowe ; dekoracje
 • ( W BIEGACH MŁODZIEŻOWYCH obowiązują karteczki :imię, nazwisko, szkoła/klub )
 •  godz. 12:00   Start Bieg Główny / Nordic Walking
 • (dystans 3 mile morskie)
 •  godz. 13.30 Bieg Po Zdrowie „FOR FUN”
  (bieg w klapkach)
 •  godz. 14:00 Dekoracje i losowanie nagród

IV. Biuro zawodów:

Odbiór pakietów startowych:

 • 31.07 (piątek)   Sklep FITS, Szczecin ul. Rayskiego 20      14:00 - 19:00
 • 01.08 (sobota)  Galeria DoTi,  Police PCK 7 / Pawilon 21    11:00 - 15:00
 • 02.08 (dzień imprezy)            Biuro Zawodów                     09:00 -11:00

Kompleks Rekreacyjno-Plażowy
w Trzebieży, ul. Spacerowa 15

 

V. Trasa

Start i Meta  : Kompleks Rekreacyjno – Plażowy w Trzebieży

Powierzchnia: chodnik, asfalt, drogi szutrowe i leśne
Dystans       : 3 mile morskie (5,556 m)

 

VI. Zgłoszenia i Opłaty - Bieg Główny + Nordic Walking 

 

Uwaga :

Limit startujących: 500 osób (opłaconych)

Limit czasowy: 60 min.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są od dnia 19.05.2015r. do 28.07.2015.

Zgłoszenia elektroniczne wyłącznie poprzez wypełnienie formularza  dostępnego na stronie : www.sport-time.com.pl Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej.

Opłata startowa:          do 20 czerwca – 25 pln

do 28 lipca – 35 pln

w dniu imprezy – 45 pln (biuro zawodów)

Opłatę należy dokonać wykonując przelew na konto:

STOWARZYSZENIE BIEGAMBOLUBIĘ TEAM POLICE

Bank Polski PKO Nr konta:  11 1020 4795 0000 9902 0300 5113

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek: „WPISOWE NA BIEG”.

W przypadku rezygnacji z biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenie drużyn/rodziny  dokonuje kapitan w dniu biegu BIURO ZAWODÓW podając numery startowe oraz imię i nazwisko zawodników wchodzących w skład drużyny/rodziny.

Bieg po zdrowie „FOR FUN” – ( bieg w klapkach ) regulamin biegu będzie  dostępny w biurach zawodów. Zawodników obowiązują karteczki startowe, na których umieszczone mają być następujące informacje: imię, nazwisko, miejscowość, klub.

 

VII.  Uczestnictwo

 • Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia, życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 • W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu:

 • Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 • Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 • podczas biegu głównego uczestnicy zobowiązani są do posiadania
  nr startowego (przód koszulki),
 • w biegach młodzieżowych obowiązują karteczki startowe (nazwisko, imię, rocznik, szkoła / klub),
 • zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasę będą zdyskwalifikowani,
 • dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itp.), pobranie nr startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku,
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania  się z regulaminem
  i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 • przyjęcie  nr startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego regulaminu biegu,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
 • w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

VIII. KLASYFIKACJA

Bieg Główny

 • klasyfikacja OPEN (nagradzane będą miejsca I-VI w kategorii kobiet oraz mężczyzn)
 • kategorie wiekowe (nagradzane będą miejsca I-III w każdej z kategorii):

Kobiety: K-20(16-29), K-30(30-39), K-40(40-49), K-50(50-59), K-60

Mężczyźni: M-20(16-29), M-30(30-39), M-40(40-49), M-50(50-59), M-60

 

Nordic Walking

 • klasyfikacja OPEN (nagradzane będą miejsca I-III w kategorii kobiet oraz mężczyzn)
 • kategorie wiekowe (nagradzane będą miejsca I-III w każdej z kategorii):

Kobiety : K-20(16-29) , K-30(30-39), K-40(40-49), K-50(50-59), K-60

Mężczyzn: M-20(16-29), M-30(30-39), M-40(40-49), M-50(50-59), M-60

Klasyfikacje drużynowe

W każdej z klasyfikacji drużynowej nagradzane będą trzy najszybsze zespoły.

a) biegacze

b) nordic walking

Zapisy drużyn odbywać się będą w dniu imprezy przy biurze zawodów. Do klasyfikacji drużyny należy zgłosić 5-ciu zawodników/zawodniczek. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w  klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.

Przykładowo:

Drużyna A - 3 mężczyzn i 2 kobiety.

Mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn - 2, 4, 5 oraz kobiety miejsca Open Kobiet - 1 i 7. Suma ich pkt. łącznie wynosi 19.

Drużyna B - 5 kobiet. Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet -1, 2, 3, 4, 5 to suma ich pkt. łącznie wynosi 15.

Zwycięzcą zostaje drużyna B.

c) klasyfikacja rodzinna

Zapisy rodzin odbywać się będą tak jak w przypadku zapisów drużyn. Punkty będą liczone również tak jak przy punktacji drużynowej. Do drużyny rodzinnej może zapisać się minimum 3-ech zawodników/zawodniczek.

Klasyfikacje Biegu Po Zdrowie „For Fun”

Nagradzane będą miejsca I-III z kategorii OPEN Kobiet oraz OPEN Mężczyzn

Klasyfikacje dodatkowe :

Najszybszy mieszkaniec Powiatu Polickiego I-III Kobiety oraz I-III Mężczyźni

Najszybszy mieszkaniec Trzebieży I-III Kobiety oraz I-III Mężczyźni

A. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

B. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa.

 

IX. Nagrody

 • miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego – statuetki i nagrody rzeczowe,

miejsca IV-VI – nagrody rzeczowe;

 • miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Nordic Walking – statuetki i nagrody rzeczowe;
 • miejsca I-III w klasyfikacjach wiekowych – pamiątkowe statuetki;
 • miejsca I-III w klasyfikacji DRUŻYNOWEJ / RODZINNEJ – statuetki;
 • miejsca I- III w klasyfikacjach dodatkowych – statuetki i nagrody rzeczowe;
 • miejsca I- III w klasyfikacji Biegu Po Zdrowie „FOR FUN” – statuetki;
 • po dekoracji zwycięzców LOSOWANIE NAGRÓD RZECZOWYCH – sprzęt RTV, obuwie sportowe, inne.

Nagrody kategorii OPEN nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

 

X. Świadczenia organizatora

 • każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz chip pomiarowy,
 • pakiet startowy (bon na posiłek, bidon sportowy),
 • wszyscy uczestnicy otrzymają na mecie pamiątkowe medale,
 • po zakończeniu biegu zawodnicy otrzymają posiłek regeneracyjny
  (bułka ze śledziem oraz zupa rybna),
 • każdy uczestnik może skorzystać z szatni i natrysków,
 • na trasie biegu organizator zapewnia opiekę medyczną,
 • każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN.

XI. Program

            godz. 9:00       otwarcie biura zawodów

            godz. 10:30     bieg przedszkolaków (dziewczynki i chłopcy) – 200 m

            godz. 10:35     klasy I-II dziewczynki – 400 m

            godz. 10:40     klasy I-II chłopcy – 400 m

            godz. 10:45     klasy III-IV dziewczynki – 600 m

            godz. 10:50     klasy III-IV chłopcy – 600 m

            godz. 10:55     klasy V- VI dziewczynki – 800 m

            godz. 11:00     klasy V-VI chłopcy – 800 m

            godz. 11:05     gimnazjum / ponadgimnazjalne – 1 mila morska

            godz. 11:20     Dekoracje biegów młodzieżowych

            godz. 11:40     Rozgrzewka ZUMBA z ADĄ

            godz. 12:00     Start Bieg Główny + Nordic Walking 

            godz. 13:30     Bieg po Zdrowie „FOR FUN” (bieg w klapkach)

            godz. 14:00     Dekoracje Biegu Głównego oraz LOSOWANIE NAGRÓD

 

XII. Postanowienia końcowe

Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga  za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu.

 

Dodatkowe informacje dostępne:

Zbigniew Pokrzywiński

Tel:      787-106-176

mail:    bblteampolice@gmail.com

Lokalizacja/Data zawodów:
Trzebież
Zapisy do :
28/07/2015 23:00:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności