Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "Bieg po zdrowie – Janczewska Dziesiątka"

REGULAMIN

Bieg po zdrowie – Janczewska Dziesiątka

 

1. Cel zawodów:

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;

- promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;

- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

 

2. Organizatorzy:

- Gmina Santok;

-Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku;

- Szkoła Podstawowa w Janczewie.

Zasady uczestnictwa:

- w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

 

3. Zgłoszenia:

- zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: www.sport-time.com.pl

- podczas zapisów decyduje kolejność zgłoszeń;

- zgłoszenia do biegów szkół podstawowych odbywać się będą w dniu biegu w biurze zawodów. Dzieci pobierają kartki startowe w biurze zawodów;

- udział w biegu jest bezpłatny.

LIMIT UCZESTNIKÓW BIEGU ORAZ MARSZU NORDIC-WALKING WYNOSI 200 UCZESTNIKÓW

- LIMIT BIEGÓW DZIECIĘCYCH WYNOSI 50 UCZESTNIKÓW NA BIEG KAŻDY Z BIEGÓW

 

4. Termin i miejsce:

Janczewo: Start/meta 

Termin biegu: 26.09.2021 r. start godz. 10:00

Biuro zawodów czynne w godzinach: 8:00 – 9:30 na terenie boiska piłkarskiego Iskra Janczewo

 

5. Trasa:

- dystans biegu 10 km;

- dystans marszu Nordic – Walking 5 km;

- biegi szkół podstawowych:

 

 

6. Pomiar czasu:

- Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport – time.

- Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

- Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);

- Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

 

7. Klasyfikacja końcowa:

- kategorie OPEN: kobiet i mężczyzn;

- kategorie OPEN: kobiet i mężczyzn Nordic – Walking;

- kategorie wiekowe:

M 20 (18 – 29)                       K 20 (18 – 29)

M 30 (30 – 39)                       K 30 (30 – 39)

M 40 (40 – 49)                       K 40 (40 – 49)

M 50 (50 – 59)                       K 50 (50 – 59)

M 60+ (60 i starsi)                 K 60+ (60 i starsze)

 

8. Pakiety startowe:

- pakiet startowy zawierać będzie gadżet promujący bieg oraz pamiątkowy medal;

- pakiety startowe można będzie odebrać osobiście w biurze zawodów, które mieści się będzie na boisku piłkarskim w Janczewie.

 

9. Nagrody:

- zwycięzcy kategorii OPEN kobiet oraz OPEN mężczyzn otrzymają pamiątkowy Miecz Kasztelana;

- zawodnicy z miejsc I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary oraz dyplomy;

- w kategorii biegów szkół podstawowych zawodnicy z miejsc I – III w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowy puchar oraz dyplom.

 

10. Postanowienia końcowe:

- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;

- uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania i dostosowania się do zasad ruchu drogowego;

- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;

- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy -Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Zaakceptowanie niniejszego regulaminu podczas rejestracji online  oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;

- zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących obostrzeń związanych z COVID – 19;

- uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu;

- organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz własnej jego interpretacji.

Organizator zawodów

Kontakt: promocja@santok.pl tel.: 505 730 790