Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "Letni NoCny PoYeb"

Regulamin Biegu Letni NoCny PoYeb

 

1. CELE I ZAŁOŻENIA IMPREZY:

 

- rekreacja i dobra zabawa na świeżym powietrzu

- popularyzacja biegów jako recepty na zdrowie;

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

- pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej.

 

2. ORGANIZATOR

► Monika Bączyk

► Adam Bączyk

► Michał Mucha

 

3. KONTAKT

Strona facebook:  NoCny PoYeb

https://m.facebook.com/105237008404076

 

Monika tel. 513014688

Adam tel.   517806834

Michał tel.  515088071

 

4. TERMIN I MIEJSCE

· Data: 18.06.2022 (sobota)

· Start i meta przy Polanie Harcerskiej przy ul. Chłopskiej

(przy ogródkach działkowych - początek trasy do Głazu Serce Kamienia Puszczy Bukowej)

 

 

5. PROGRAM ZAWODÓW

Szczegółowy program zawodów zostanie podany w komunikacie technicznym co najmniej 5 dni przed zawodami (odprawa)

 

 

6. TRASA BIEGU

Trasa biegu całościowo przebiega szlakami Puszczy Bukowej (podłoże mieszane: ściółka leśna, kostka brukowa, szutr)

 Dystans:

około 14 km - jedno okrążenie

około 28 km -  dwa okrążenia

około 42 km - trzy okrążenia

Przewyższenia to około 460m na jednym okrążeniu.

 

 

 

⇒ Ostateczny przebieg i profil tras zostanie podany w komunikacie na facebooku na profilu NoCny PoYeb.

⇒ Trasy będą w całości oznakowane przez organizatora (taśmy na drzewach, taśmy fluorenscencyjne, oraz oznaczenia poziome na trasie biegu).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zerwanie oznaczeń przez osoby trzecie w przeddzień lub w dniu zawodów.

 

7. PUNKT ODŻYWCZY

Punkt odżywczy dla zawodników będzie mieścił się na starcie, 14km, 28km i mecie.

 

8. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

» latarka czołówka

» tel. komórkowy

» folia NRC

» własny kubek

 

9. GODZINY STARTÓW I LIMITY CZASOWE

STARTY

14km – 22:00

28km – 21:00

42km – 20:00

 

LIMITY

 

DYSTANS 14 km wynosi 3 godziny

 

DYSTANS 28 km + 2 godziny

 

DYSTANS 42 km + 1 godzIna

 

 

 

Limit Dla całego dystansu 6 godzin!!!!

 

Zawodnicy, którzy przybędą po limicie nie będą klasyfikowani I nie otrzymają medalu!!

 

10. LIMIT OSÓB

Limit osób – 250  na całą imprezę.

150 miejsc - 1 okrążenie

50 miejsc – 2 okrążenia

50 miejsc- 3 okrążenia

 

Organizator ma prawo zmienić (zwiększyć) limit bez zmiany regulaminu.

 

 

 

 

 

11. RYWALIZACJE I NAGRODY

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w kategorii open z podziałem na kobiety i mężczyzn.

 

Nagrodzeni zostaną:  pierwsza 3 zawodników i zawodniczek na każdym dystansie.

 

UWAGA NOWOŚĆ!

Organizatorzy przyznają nagrody jednej osobie  z każdego dystansu za pobicie czasowe trasy z poprzedniej letniej edycji!

Nagroda za pobicie trasy dystans 14 km

Nagroda za pobicie trasy dystans 28 km

Nagroda za pobicie trasy dystans 42 km

 

 

 Na mecie każdy z Zawodników otrzyma okolicznościowy medal za pokonanie dystansu w limicie czasowym.

 

 

12. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY

 

Start zapisów 11.03.2022 godzina 00:00

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez stronę  SPORT-TIME

Zamknięcie zapisów dnia 15.05.2022 r.  lub do wyczerpania limitu miejsc.

Jeżeli będą dostępne pakiety  będzie można zapisać się w biurze zawodów przed samym jego zamknięciem.

Start w biegu jest odpłatny.

Opłata za bieg wynosi:

Pierwszy termin:

= Dla dystansu 14 km (jedno okrążenie) opłata startowa wynosi: 99 zł do dnia 18.04.2022

 

= Dla dystansu 28 km (dwa okrążenia) opłata startowa wynosi:  119 zł do dnia 18.04.2022

 

= Dla dystansu 42 km (trzy okrążenia) opłata startowa wynosi: 119 zł do dnia 18.04.2022

 

Drugi termin:

 

= Dla dystansu 14 km (jedno okrążenie) opłata startowa wynosi: 129 zł do dnia 15.05.2022

= Dla dystansu 28 km (dwa okrążenia) opłata startowa wynosi:  149 zł do dnia 15.05.2022

= Dla dystansu 42 km (trzy okrążenia) opłata startowa wynosi: 149 zł do dnia 15.05.2022

 

 

Opłata powinna być dokonana do 15.05.2022 po tym terminie osoby nieopłacone zostają usunięte z listy startowej.

 

Ostateczny czas rejestracji upływa dnia 15.05.2022.

Wpłaty po tym terminie nie gwarantują otrzymania pakietów startowych, i medali.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną osobę do dnia 15.05.2022. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu wpisowego.

 

Opłaty proszę uiszczać na konto:

 

Monika Bączyk

ul. Botaniczna 110/6

70-786 Szczecin

nr. konta 94 1140 2004 0000 3902 3986 0509

w tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

 

13. UCZESTNICTWO

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.

 

Aby wziąć udział w biegu należy:

 

► być osobą pełnoletnią w dniu zawodów,

 

► należy być w dobrej kondycji fizycznej ( psychicznej :P)

 

► bardzo dobrym stanie zdrowia (bez przeciwwskazań do uprawiania biegów)

 

► posiadać niezbędne doświadczenie w biegach przełajowych

 

► wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika

 

► odebrać w terminie pakiet startowy w Biurze Zawodów

 

 

14. BIURO ZAWODÓW

 

BLS-AUTO

ul. Potok 11

SZCZECIN PRAWOBRZEŻE

 

Biuro czynne będzie w dniu poprzedzający start od godziny 18:00 - 21:00

 

Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

 

Pakiety można również odebrać w dniu startu do godziny przed startem danego dystansu na terenie imprezy.

 

Organizator nie przewiduje rozsyłania nieodebranych pakietów

 

 

 

Weryfikacja do biegu odbędzie się na podstawie okazania dowodu osobistego w biurze zawodów.

 

Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na

 

własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

 

   Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy.

 

Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

   Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu podaje dane osobowe na formularzu,  i wyraża zgodę na przetwarzanie danych

 

osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

 

·

 

15. DANE OSOBOWE

Administrator Danych przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, przynależność klubowa, adres e-mail, numer

 

telefonu, płeć.

 

Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora i Sponsorów-jako

 

osoby stanowiącej jedynie szczegół całości nie wymaga się pobierania jego zgody, umieszczane na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie,

 

telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.

 

Przystępując do zawodów Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku przez Organizatora i Sponsorów - stanowiącego więcej niż szczegół

 

całości imprezy publicznej w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach

 

reklamowych innego typu.

 

 

 

16. ŚWIADCZENIA

 

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 

~ manualny pomiar czasu

 

~ medal za ukończenie biegu w limicie czasowym

 

~ woda, owoce, izotonik w punkcie odżywczym

 

~ posiłek regeneracyjny po biegu

 

 

 

17.ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

 

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora

 

Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe umieszczone z przodu w widocznym miejscu

 

W miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym

 

Cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu do ukończenia biegu

 

Zakazane jest wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów.

 

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci

 

należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy, palenie ognisk itp.;

 

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub w inny sposób wprowadzanie w błąd, co do przebiegu trasy

 

zawodów

 

Zawodnicy łamiący zasady określone punkcie 10 otrzymają kary od czasowych w wysokości 30 min., do dyskwalifikacji włącznie.

 

 

 

18. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

 

Zawody odbędą się bez względu na pogodę z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych warunków pogodowych stwarzających zagrożenie dla uczestników.

 

Do zawodnika należy ocena sytuacji i dostosowanie swojego ekwipunku do panujących warunków.

 

 

 

19. BEZPIECZEŃSTWO

 

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od

 

organizatorów.

 

Większość trasy zawodów prowadzi w leśnym, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.

 

W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi.

 

Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

 

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i poinformowania któregoś z organizatorów – telefon 513014688

 

lub – telefon 517806837

 

Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej

 

Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.

 

Dla takich osób w miarę aktualnych możliwości organizator może zaproponować transport odpłatny.

 

Zaleca się, aby w przypadku rezygnacji dotrzeć do najbliższego punktu kontrolnego i zgłosić ten fakt osobom obsługującym dany punkt kontrolny, lub do

 

drogi i poinformować organizatora.

 

 

 

 

 

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatorów oraz służb zabezpieczających trasę biegu;

 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

 

Przybycie na miejsce startu we własnym zakresie.

 

DEPOZYT

 

Dla zawodników będzie przygotowany depozyt. Depozyt będzie znajdował się w okolicy startu/mety. Przekazywanie i odbieranie rzeczy odbywać się będzie na

 

podstawie numeru startowego. Do depozytu nie należy oddawać rzeczy wartościowych i dokumentów! Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy

 

zagubione lub pozostawione bez opieki.

 

WYNIKI

 

Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń w wydarzeniu NoCny PoYeb na facebook oraz na stronie NoCny PoYeb