Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "MYŚLIBORSKA MILA"

REGULAMIN

XXXII EDYCJI BIEGÓW ULICZNYCH
W MYŚLIBORZU

„MYŚLIBORSKA MILA”

 2022

 

Planowane biegi:

 1. ,, 10 – TKA MYŚLIBORSKA‘’ – bieg open.
 2. „MYŚLIBORSKA MILA” – bieg masowo - rekreacyjny na dystansie 1609 m dla wszystkich.
 3. Biegi dla dzieci i młodzieży.

1. Cele:

2. Organizator:

3. Termin i miejsce:

4. Trasa biegów:

5. Pomiar czasu elektroniczny:

6. Uczestnictwo:

z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb organizatora, zawodnik jest zobowiązany w tym celu wypełnić oświadczenie przed pobraniem pakietu startowego;

 

7. Zgłoszenia:

Elektronicznie według następujących zasad:

 1. Zawodnicy startujący na 10 km poprzez zgłoszenie na oficjalnej stronie biegu:
  www. sport-time.com.pl  i uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 50 zł na konto OSiR w Myśliborzu z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej w biegu i z dopiskiem „BIEG” do dnia 18 maja 2022 r. do godz. 24:00. Opłaty powinny być dokonane nie później niż na 3 dni po dokonaniu rejestracji na stronie biegu: www. sport-time.com.pl.  Po tym terminie osoba, która się zarejestrowała, a nie wniosła opłaty startowej jest automatycznie skreślona z listy uczestników biegu.

Nr rachunku: 26 8355 0009 0070 0711 2000 0001

Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów po przedstawieniu dowodu tożsamości, od dnia 26.05.2022 r. do dnia 27.05.2022 r. w biurze OSiR ul. Marcinkowskiego 5, w godzinach od 730 do 1530 oraz w dniu 29.05.2022 roku w godzinach 800 – 1100.

8. Pakiet startowy:

Zawiera: pamiątkowy medal, numer startowy z agrafkami, bon żywnościowy oraz upominek.

9. Klasyfikacja końcowa biegu na 10 km.

i mężczyzn,

M 30 – mężczyźni 30-39 lat, K 30 – kobiety 30-39 lat,

M 40 – mężczyźni 40-49 lat,    K 40 – kobiety 40-49 lat,

M 50 – mężczyźni 50-59 lat,    K 50 – kobiety 50 i więcej,

M 60 – mężczyźni 60 i więcej,

10. Nagrody:

Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.

Medale dla wszystkich uczestników.

Za zajęcie miejsca I-III – nagrody rzeczowe.

Medale dla wszystkich uczestników.

Do rozlosowania 10 bonów podarunkowych wśród wszystkich uczestników biegu.

Za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn:  statuetki + nagrody (1. miejsce – 600,00  zł., 2. miejsce – 400,00 zł., 3. Miejsce  200,00 zł.).

Medale dla wszystkich uczestników biegu.

Trzy najlepsze Myśliborzanki i trzech najlepszych Myśliborzan: statuetki oraz nagrody rzeczowe - bony podarunkowe.

Za zajęcie I – III miejsca w kategoriach wiekowych  upominki.

Strażacy:

Limit czasowy biegu na 10 km wynosi  90 minut. Po przekroczeniu limitu czasu, uczestnik biegu jest zobowiązany do opuszczenia trasy biegu.

 

UWAGA: KATEGORIE NIE DUBLUJĄ SIĘ!!!

11. Program zawodów:

07:30 – otwarcie Biura Zawodów,

09:30 – biegi przedszkolaków,

09:40 – dekoracja przedszkolaków,

09:45 – bieg dziewcząt – klasa 1, 2, 3,

09:50 – bieg chłopców – klasa 1, 2, 3,

09:55 – dekoracja – klas 1, 2, 3,

10:05 – bieg dziewcząt – klasa 4, 5, 6,

10:10 – bieg chłopców – klasa 4, 5, 6,

10:15 – dekoracja – klas 4, 5, 6,

10:25 – bieg dziewcząt – klasa 7, 8,

10:30 – bieg chłopców – klasa 7, 8,

10:35 – dekoracja – klas 7, 8,

10:40 – bieg dziewcząt – szkoła średnia,

10:45 – bieg chłopców – szkoła średnia,

10:50 – dekoracja – szkół średnich,

11:15 – Myśliborska Mila bieg masowo- rekreacyjny na 1609 m,

11:20 – losowanie nagród wśród wszystkich uczestników biegu na 1609 m,

(jest to bieg dla wszystkich chętnych, nie ma charakteru współzawodnictwa, liczy się tylko udział. W tym biegu nie ma nagród za miejsca. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, bony podarunkowe).

11:30 - „10 - tka  Myśliborska” bieg główny. Bieg na 10 km – 3 okrążenia.

13:00 - dekoracja zwycięzców biegu na 10 km.

13:30 – pozostałe dekoracje.

 

12. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo biegaczy (wąskie ulice) oraz małą frekwencję, organizatorzy rezygnują z organizacji zawodów na wózkach inwalidzkich.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz szatnię.
 4. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.
 5. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

 

 

 

13. Ważne informacje dla uczestników biegów:

1. Biuro zawodów znajdować się będzie:

w dniach od 26.05.2022 r. do dnia 27.05.2022 r. od 7³º do 15ºº w siedzibie OSiR Myślibórz ul. Marcinkowskiego 5,

oraz w niedzielę 29.05.2022r. od 7 30 do 11 00 na Stadionie Miejskim w Myśliborzu.

2. Przy trasie biegu, przy ul. 11-go Listopada vis-à-vis placu zabaw i kortów tenisowych, zostanie zorganizowany bezpłatny parking.  Bardzo prosimy o parkowanie na tym parkingu.

3. Punkt z wodą znajdować się będzie za linią mety i na trasie biegów.

4. Po biegu zapraszamy na posiłek regeneracyjny (w ramach pakietu startowego).

Organizator biegu: Gmina Myślibórz, Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Myśliborzu, ul Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz,

nr tel. 95-747-2512, e-mail: biuro@osirmysliborz.pl

https://www.facebook.com/osir.mysliborz.3,  https://mysliborz-osirstrony3.alfatv.pl/