Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

IV BIEG NA MIEDZYNIU

IV BIEG NA MIEDZYNIU

Bydgoszcz 21 kwietnia 2018 roku

 

OPŁATA WPISOWA

Pakiet startowy STANDARD kosztuje :

 

25 PLN dla pierwszych 50 osób, które dokonają wpłaty
30 PLN do dnia 28.02.2018 roku
35 PLN do dnia 30.03.2018 roku
40 PLN do dnia do dnia 16.04.2018 roku
50 PLN gotówką w biurze zawodów

Pakiet startowy PREMIUM kosztuje :


55 PLN dla pierwszych 50 osób, które dokonają wpłaty
60 PLN do dnia 28.02.2018 roku
65 PLN do dnia 30.03.2018 roku
70 PLN do dnia do dnia 16.04.2018 roku

 

Pakiet startowy PREMIUM zawiera oficjalną koszulkę techniczną Biegu na Miedzyniu, która do odbioru będzie w pakiecie startowym w dniu zawodów.

 

Wpłata na rachunek bankowy :

28 1140 2004 0000 3002 7667 3929
mBank
RunMax Maksymilian Libera

 

 

Regulamin

1. Cele imprezy :

   Propagowanie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej

   Propagowanie aktywnego stylu życia

   Promocja osiedla Miedzyń jak i miasta Bydgoszcz

2. Organizatorzy :

RunMax Maksymilian Libera

Patronat honorowy :   Bydgoskie Stowarzyszenie Miedzyń i Prądy

         Rada Osiedla Miedzyń-Prądy        

3. Termin i miejsce :

   Bieg odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku (sobota) na osiedlu Miedzyń w Bydgoszczy

   Biuro zawodów będzie umiejscowione na stadionie przy ulicy Krokusowej

4. Program szczegółowy :

   7:30-9:30 – odbiór pakietów startowych w biurze zawodów przy ul. Krokusowej

   9:55 - oficjalne otwarcie biegu, przywitanie zawodników

   10:00 – start biegu głównego na dystansie 5 km

   10:16 – pierwszy zawodnik na mecie biegu

   11:00 – koniec limitu czasowego na ukończenie biegu

   11:15 – dekoracja zwycięzców

   12:30 – zakończenie oficjalnej części imprezy

5. Trasa biegu :

   Opis trasy biegu głównego – ulice : Krokusowa (180 m), Jana Maciaszka (140 m), Jałowcowa (165 m), Grzybowa (270 m), następnie dukty leśne (3490 m). Powrót tymi samymi ulicami : Grzybowa (270 m), Jałowcowa (165 m), Jana Maciaszka (140 m), Krokusowa (180 m)

   Trasa biegu wynosi równe 5 km

   Trasa będzie oznaczona co kilometr

   Osoby skracające trasę będą zdyskwalifikowane

   Trasa zostanie zabezpieczona przez policję oraz wolontariuszy. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosować się do ich poleceń.

   95 % trasy to droga nieutwardzona, 5 % to droga wykostkowana

6. Warunki uczestnictwa :

   Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegu bądź do podpisania oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

   W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach na odpowiedzialność prawnego opiekuna.

   Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

   Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać przypięty numer w widocznym miejscu.

   Limit uczestników wynosi 300 osób.

   Rejestracja przy braku wniesienia opłaty wpisowego jest nieważna.

7. Klasyfikacje i nagrody :

   Bieg zostanie rozegrany w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn

   Oprócz kategorii OPEN organizator wprowadza podział na 6 kategorii wiekowych dla każdej z płci - Do lat 22, 23-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

  • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia
  • Nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z nagrodami w klasyfikacji OPEN.

   Podczas biegu zostanie wyłoniony Mistrz oraz Mistrzyni Miedzynia i Prądów. Dodatkowo zostaną nagrodzone osoby z 2. I 3. miejsca w tej kategorii.

   Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych drużyn. 1 drużyna = czasy 4 najlepszych osób.

   Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych rodzeństw

   Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych małżeństw

   Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych rodzin (rodzic+dziecko)

   Każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal

   Aby być sklasyfikowanym w kategorii drużynowej, małżeństw, rodzeństw lub rodzinnej należy najpóźniej do 14.04.2018 r. zgłosić drużynę/małżeństwo/rodzeństwo/rodzinę drogą mailową na adres biegnamiedzyniu@gmail.com. W przypadku braku takiego zgłoszenia można nie być klasyfikowanym w kategoriach dodatkowych.

   Drużynę do klasyfikacji drużynowej zgłasza kapitan podając imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny najpóźniej do 14.04.2018r. drogą mailową na adres biegnamiedzyniu@gmail.com

 

8. Pomiar czasu :

   Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i musi przymocować go do sznurówki buta startowego. Na starcie oraz mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

   Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przypadku braku zwrotu chipa uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia 20 zł kary.

 

9. Zapisy i finansowanie :

Pakiet startowy STANDARD kosztuje :

   25 PLN dla pierwszych 50 osób, które dokonają wpłaty

   30 PLN do dnia 28.02.2018 roku

   35 PLN do dnia 30.03.2018 roku

                 40 PLN do dnia do dnia 16.04.2018 roku

   50 PLN gotówką w biurze zawodów

Pakiet startowy PREMIUM kosztuje :

  • 55 PLN dla pierwszych 50 osób, które dokonają wpłaty
  • 60 PLN do dnia 28.02.2018 roku
  • 65 PLN do dnia 30.03.2018 roku
  •  70 PLN do dnia do dnia 16.04.2018 roku

Pakiet startowy PREMIUM zawiera oficjalną koszulkę techniczną Biegu na Miedzyniu, która do odbioru będzie w pakiecie startowym w dniu zawodów.

   Wpłata na rachunek bankowy :

28 1140 2004 0000 3002 7667 3929
mBank
RunMax Maksymilian Libera

   Zapisy internetowe trwają do 16.04.2018 roku, lecz mogą zostać zamknięte wcześniej, jeśli zostanie osiągnięty limit 300 osób zapisanych i opłaconych.

   W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, za którą jest płacone wpisowe

   Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi ani zamianie.

   Każdy uczestnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 16.04.2018 będzie mógł sam zadecydować o napisie na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię/nazwisko/pseudonim – maksimum 15 znaków.

 

10. Postanowienia końcowe :

   Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

   Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

 

11. Kontakt :

Maksymilian Libera
+48 603 60 99 33
biegnamiedzyniu@gmail.com
facebook.com/BiegNaMiedzyniu

Lokalizacja/Data zawodów:
Bydgoszcz - Miedzyń
Zapisy do :
16/04/2018 12:00:00

Aktualności