Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

XLI „TRZEBIATOWSKA 10"

Regulamin Zawodów

XLI „TRZEBIATOWSKA 10"

Organizatorzy:

Urząd Miejski w Trzebiatowie

Fundacja Grzegorza Krychowiaka

TKS     Intermarche „Rega” Trzebiatów

Współorganizator:

36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej  w Mrzeżynie

3 batalion zmechanizowany Legii Akademickiej w Trzebiatowie.

 ” Grupa Rekonstrukcji Historycznej  „Nałęcz”

Partner Techniczny- SPORT – TIME.

Organizator informuje, że wszelkie zmiany oraz dodatkowe informacje będą się ukazywały na portalu społecznościowy Facebok:

 pl-pl.facebook.com/trzebiatow/

http://www.trzebiatow.pl/asp/pl_licznik.asp

https://www.sport-time.com.pl/zapisy-online

 

 1. Cel i założenia biegu.
 • Popularyzacja biegania jako naturalnej formy i czynnego wypoczynku.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Promocja Gminy Trzebiatów .

 

2. Program Szczegółowy dotyczący zawodów.

11:45 –Start Biegu głównego w Mrzeżynie (wysokość OWK BARKUS)

Toalety, woda – Zakład Gminny Mrzeżyno Tysiąclecia 32 a.

 Po przybiegnięciu ostatniego zawodnika przewiduje się  bieg przedszkolaków – dwa biegi na stadionie.

Dekoracja Zawodników biorących udział w biegu głównym oraz biegu przedszkolaków.

Biuro Zawodów Czynne w dniu biegu – Stadion miejski w Trzebiatowie, Rynek 1, 72-320 Trzebiatów.

W dniu zawodów 8:45- 10:30

 

3. Charakterystyka biegu głównego.

 1. dystans  biegu głównego – 10 km – trasa asfaltowa z Mrzeżyna do Trzebiatowa, później ulicami miasta na stadion, meta na bieżni;
 2. trasa biegu głównego będzie oznaczona kolorem białym (oznakowanie poziome)
 3. w okolicach 5 km i 8km (miejscowość Trzebusz, Nowielice) ustawione zostaną  punkty odżywiania/ woda mineralna niegazowana.
 4. bieg główny odbędzie się 19 września 2021 r. Start zaplanowany jest na godz. 11:45                z Mrzeżyna ul. Trzebiatowska- start ostry, meta na stadionie w Trzebiatowie;

 4.  Pomiar czasu.

 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time - www.sport-time.com.pl
 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny

 

5. Klasyfikacje oraz kategorie wiekowe.

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech  zawodników oraz trzy  zawodniczki.
 • Dodatkowo w klasyfikacji generalnej  prowadzone będą następujące kategorie wiekowe:     
 • M1 do 19 lat,
 • M2: 20-29 lat,
 • M3 30-39 lat,
 • M4 40-49 lat,
 • M5 50-59 lat,
 • M6  60: Powyżej 60 lat
 • K1 do 19 lat,
 • K2 20: do 29 lat,
 • K3 30: 30-39 lat,
 • K4 40: 40-49 lat,
 • K5 50: 50-59 lat.
 • K6 60: powyżej 60 lat.
 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja mieszkańców gminy Trzebiatów (kobiet i mężczyzn) miejsca I-V. – w powyższej klasyfikacji mogą wziąć udział osoby  posiadające stałe  lub czasowe zameldowanie na terenie gminy Trzebiatów (potwierdzone dowodem osobistym lub innym dokumentem prawnym).
 • Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.
 • Klasyfikacja Drużynowa:  Zapisy w tej kategorii odbywać się będą w dniu imprezy przy biurze zawodów. Kapitan podaje nazwę drużyny oraz numery zawodników. Do klasyfikacji drużyny należy zgłosić  3 zawodników/zawodniczek. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w  klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje DRUŻYNA która uzbiera najmniejszą ilość punktów. Przykładowo: Drużyna A (2mężczyzn i 1 Kobieta). Jeżeli  mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn - 2, 4 oraz kobieta miejsce Open Kobiet 2, suma ich pkt.  łącznie wynosi 8 pkt. Drużyna B ( 3 kobiety). Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet -1, 3, 7. Suma ich pkt. Łącznie wynosi 11 pkt. Zwycięzcą zostaje drużyna A.
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami oraz na stronie www.sport-time.com.pl

 

6. Biegi dzieci i młodzieży- Start i Meta Stadion Miejski w Trzebiatowie.

 • Kat. wiekowa do lat 10- start godzina 10:00
 • Kat. wiekowa do lat 12- start godzina 10:15
 • Kat. wiekowa do lat 14- start godzina 10:30
 • Kat. wiekowa do lat 16- start godzina 10:45.

 

BIEG DLA PRZEDSZKOLAKÓW –

BESPOŚREDNIO PO BIEGU GŁÓWNYM. około godziny 13:00

Wszyscy zawodnicy musza posiadać zgodę pisemną na udział w zawodach –podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.  Długość trasy będzie określona na miejscu  i może ulec zmianie ze względu na trudne i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Organizator może również odwołać poszczególne biegi w przypadku gdy uzna iż start stanowi o zagrożeniu zdrowia i życiu uczestników.


7. Zgłoszenia, opłaty i numery startowe.

UWAGA: Opłata Wpisowego za  bieg - Wyłącznie w Formie Przelewu!

Brak Możliwości opłaty w Formie Gotówki.

     1.Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: www.sport-time.com.pl/zapisy-online w terminie do 14:09.2021 godz.23:59 –– jeżeli do tego czasu nie będzie wpłaty na koncie  po stronie Urzędu Miejskiego pakiet uznaje się za nieopłacony, tym samym zawodnik zostanie usunięty z listy startowej.   Płatności można tylko            i wyłącznie dokonać w formie przelewu.  Limit osób wynosi 150 r.

     2.opłata startowa do biegu głównego w terminie do 14.09.2021 r. wynosi 35 zł.  

      3. Po dniu 14:09.2021 r. opłata wynosi 55 zł.

 1. Wpłat można dokonywać na konto.

Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie ul. Rynek 1,kod 72 - 320 Trzebiatów

nr konta. 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005

W tytule należy wpisać NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem

Oplata Startowa „Trzebiatowska 10”.

 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.
 2. Numery dla uczestników biegu głównego wydawane będą  w biurze zawodów  w Trzebiatowie w dniu biegu w godzinach 8:45-10:30- Stadion miejski w Trzebiatowie. ul. Sportowa 19/.
 3. Pakiety należy odebrać tylko i wyłącznie osobiście. W przypadku odbioru pakietu przez inną osobę – wskazana osoba musi posiadać pisemne upoważnienie. UWAGA: Numer startowy należy odebrać osobiście. Oświadczenie należy wypełnić i podpisać osobiście.
 4. Osoby dokonujące zapisów po dniu 14.09.2021 r. muszą okazać dowód wpłaty w biurze zawodów.
 5. Biuro Zawodów czynne w dniu biegu  – Stadion Miejski w Trzebiatowie, ul. Sportowa 19.

Biuro Czynne w godzinach 8:45 -10:30

 

8. Nagrody.

 1. Za zajęcie I-III  miejsca (kobiety i mężczyźni ) w klasyfikacji generalnej biegu głównego zawodnicy otrzymują puchary i nagrody niespodzianki.
 1. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I-III zawodnicy otrzymują puchary
 2. Za zajęcie I-V miejsca zawodnicy (kobiety i mężczyźni) z gminy Trzebiatów otrzymują puchary     i nagrody niespodzianki.
 3. W klasyfikacji drużynowej drużyny (3 osobowe) otrzymują puchary.
 4. Nagrody nie dublują się - zawodnicy sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w klasyfikacji wiekowej (nie dotyczy klasyfikacji  na najlepszego zawodnikai zawodniczki z gminy Trzebiatów). W przypadku nie odebrania należnej nagrody termin zgłoszenia się po nagrodę wynosi 3 dni od daty zakończenia zawodów. Należy się zgłosić osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.
 5. Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy
 6. Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma pakiet startowy
 7. Nagroda specjalna dla najstarszego  i najmłodszego zawodnika.

 

9. Odjazdy autobusów.

Organizator zapewnia 2 autobusy wiozące zawodników z Trzebiatowa do Mrzeżyna (miejsce startu). Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w autobusach i szatniach. Tuż przed startem podstawiony będzie samochód techniczny organizatora i będzie możliwość zdeponowania swojej odzieży tuż przed biegiem – odzież musi być spakowana w zamknięte torby.

I – Autobus  godz.10:00, II –Autobus  godz.10:45

Jeżeli ktoś spóźni się na autobus ma obowiązek we własnym zakresie dostać się na miejsce startu. Limit osób w autobusie wynosi 45 miejsc. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w autokarze.

 

10. Postanowienia Końcowe

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

 

11. Rozpowszechnienie i udostępnienie wizerunku.

 • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 • emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 • publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy biegów

I. Postanowienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawodników
1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 wprowadza się określone wytyczne, których  celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.
3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.
4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.
II. Postanowienia szczegółowe
1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę.
2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz toaletach).
3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny. Z obowiązku utrzymania 1,5 -metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :
· rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
· osoby wspólnie mieszkające,
· osoby niepełnosprawne,
· osoby, które zasłaniają usta i nos.
4. Funkcjonowanie strefy „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej). Podczas rejestracji:
· obowiązek utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego
· na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
· odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się
na stanowisku),
5. Funkcjonowanie „Strefy Startu”
· zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 1,5-metrowego
dystansu społecznego
· zawodnicy startują według określonych w harmonogramie godz. startu
· pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika indywidualnie
6. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”
Na trasie będą się znajdować punkty odżywcze na których zawodnik może pobrać samodzielnie wodę w butelce 0,5l
III. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia
1. Organizator powoła konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.
2. Organizator zapewni dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji niniejszego wydarzenia:
a. zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia;
c. dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
d. dezynfekcja dłoni przy toaletach, dostępne środki do dezynfekcji;
e. wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe) oraz środki do dezynfekcji;;
f. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu;
g. opracowanie odpowiednich zapisów do kart zawodników - klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia.

IV. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzenia
1. Organizator wydarzenia dokona aktualizacji swoich regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:
a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników
imprezy;
b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2. Organizator poinformuje uczestników z wyprzedzeniem:
a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. zasad i procedur, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
c. organizator będzie zbierał dane osobowe, które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
V. Wzór treści oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika
Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID - 19
podczas zwodów organizowanych 19 września  2021 roku w Trzebiatowie, w ramach zawodów pn. „XLI Trzebiatowska 10”.. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas trwania zawodów pn. „XLI Trzebiatowska 10” i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła w stosunku do organizatorów wydarzenia żadnych roszczeń w razie zakażenia wirusem COVID-19 na terenie   podczas trwania ww. wydarzenia sportowego. Jednocześnie oświadczam, że:
1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów zakażenia koronawirusem,
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia.

 • Uwaga !!!

Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:
kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:
· udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Karetka pogotowia) na Terenie
zawodów;
· powiadomić o tym fakcie Organizatora;
· Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca
organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

 

Kontakt Marcin Wawiórko 669332017

Lokalizacja/Data zawodów:
Trzebiatów
Zapisy do :
17/09/2021 12:00:00

Aktualności