Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "XXXIV „MYŚLIBORSKA MILA 2024”"

REGULAMIN

XXXIV EDYCJI BIEGÓW ULICZNYCH
W MYŚLIBORZU

„MYŚLIBORSKA MILA 2024”

 

Planowane biegi:

,, 10 – TKA MYŚLIBORSKA‘’ – bieg open.
„MYŚLIBORSKA MILA” – bieg masowo - rekreacyjny na dystansie 1609 m dla wszystkich.
Biegi dla dzieci i młodzieży.

1. Cele:

popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,
propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
promocja miasta Myślibórz.

2. Organizator:

Urząd Miejski w Myśliborzu, ul. Rynek Jana Pawła II 1.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5.

3. Termin i miejsce:

19.05.2024 r. (niedziela).
Stadion Miejski w Myśliborzu.

4. Trasa biegów:

Stadion Miejski w Myśliborzu,
trasa ulicami miasta przy ruchu ograniczonym,

trasa oznaczona co 1 km,
ilość okrążeń uzależniona od wyboru trasy biegu,
punkt z wodą,
nawierzchnia 100%  utwardzona  (tartan, asfalt, polbruk).

5. Pomiar czasu elektroniczny:

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na mecie oraz opcjonalnie na trasie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).
Za pomiar czasu oraz ustalenia kolejności na mecie odpowiadać będzie firma:  Sport – Time.

6. Uczestnictwo:

pierwszych 200 osób, które zapiszą się na bieg na 10 km i wniosą opłatę „startową”;
w biegu na 10 km mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu imprezy będą mieli ukończone 16 lat;
zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu;
każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza wypełniając zgłoszenie elektroniczne;
pobranie pakietu startowego przez zawodnika będzie równoznaczne  

z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb organizatora, zawodnik jest zobowiązany w tym celu wypełnić oświadczenie przed pobraniem pakietu startowego;

podczas biegu na 10 km wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na wysokości klatki piersiowej oraz chip do pomiaru czasu.

 

7. Zgłoszenia:

Elektronicznie według następujących zasad:

Zawodnicy startujący na 10 km poprzez zgłoszenie na oficjalnej stronie biegu:
www. sport-time.com.pl  i uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 60 zł na konto OSiR w Myśliborzu z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej w biegu i z dopiskiem „BIEG” do dnia 12 maja 2024 r. do godz. 24:00. Opłaty powinny być dokonane nie później niż na 3 dni po dokonaniu rejestracji na stronie biegu: www. sport-time.com.pl.  Po tym terminie osoba, która się zarejestrowała, a nie wniosła opłaty startowej jest automatycznie skreślona z listy uczestników biegu.

Nr rachunku: 26 8355 0009 0070 0711 2000 0001

Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów po przedstawieniu dowodu tożsamości, od dnia 16.05.2024 r. do dnia 17.05.2024 r. w biurze OSiR ul. Marcinkowskiego 5, w godzinach od 730 do 1530 oraz w dniu 19.05.2024 r.
w godzinach 730 – 1100 na Stadionie Miejskim w Myśliborzu.

 

8. Pakiet startowy:

Zawiera: pamiątkowy medal, numer startowy z agrafkami, bon żywnościowy oraz upominek.

9. Klasyfikacja końcowa biegu na 10 km:

prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet

i mężczyzn,

oraz dodatkowo w kategoriach:

   M 30 – mężczyźni 30-39 lat,    K 30 – kobiety 30-39 lat,

M 40 – mężczyźni 40-49 lat,    K 40 – kobiety 40-49 lat,

M 50 – mężczyźni 50-59 lat,    K 50 – kobiety 50 i więcej,

M 60 – mężczyźni 60 i więcej,

Myśliborzanki i Myśliborzanie - nagradzane są pierwsze trzy kobiety i pierwsi trzej mężczyźni na mecie, którzy udokumentują miejsce zamieszkania w Gminie Myślibórz,

10. Nagrody:

Biegi przedszkolaków:

Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.

Medale dla wszystkich uczestników.

Biegi szkolne:

Za zajęcie miejsca I-III – nagrody rzeczowe.

Medale dla wszystkich uczestników.

„Myśliborska Mila”

Do rozlosowania 10 bonów podarunkowych wśród wszystkich uczestników biegu.

„10-tka Myśliborska”:

Za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn:  statuetki + nagrody (1. miejsce – 1 000,00  zł., 2. miejsce – 700,00 zł., 3. Miejsce  500,00 zł.).

Medale dla wszystkich uczestników biegu.

Trzy najlepsze Myśliborzanki i trzech najlepszych Myśliborzan: statuetki oraz nagrody rzeczowe - bony podarunkowe.

Limit czasowy biegu na 10 km wynosi  90 minut. Po przekroczeniu limitu czasu, uczestnik biegu jest zobowiązany do opuszczenia trasy biegu.

 

UWAGA: KATEGORIE NIE DUBLUJĄ SIĘ!!!

 

11. Program zawodów:

07:30 - otwarcie Biura Zawodów,

09:30 -  biegi przedszkolaków na dystansie 300 m

09:35 - dekoracja przedszkolaków

09:40 - bieg dziewcząt – klasa 1, 2  na dystansie 300 m

09:45 - bieg chłopców – klasa 1, 2  na dystansie 300 m

09:50 - dekoracja – klas 1, 2

09:55 - bieg dziewcząt – klasa  3, 4  na dystansie 400 m

10:10 - bieg chłopców – klasa  3,4  na dystansie 400 m

10:15 - dekoracja – klas 3,4

10:20 - bieg dziewcząt – klasa 5,6  na dystansie 600 m

10:25 -  bieg chłopców – klasa  5,6 na dystansie 600 m

10:30 -  dekoracja – klas 5,6

10:35 - bieg dziewcząt – klasa 7,8 na dystansie 800 m

10:40 - bieg chłopców – klasa 7,8 na dystansie 800 m

10:45 - dekoracja –klas 7,8

10:50 - bieg dziewcząt – szkoły ponadpodstawowe na dystansie 1000 m

10:55 - bieg chłopców – szkoły ponadpodstawowe na dystansie 1000 m

11:00 - dekoracja – szkoły ponadpodstawowe

11:15 - „Myśliborska Mila” bieg masowo- rekreacyjny na 1609 m,

11:20 -  losowanie nagród wśród wszystkich uczestników biegu na 1609 m,

(jest to bieg dla wszystkich chętnych, nie ma charakteru współzawodnictwa, liczy się tylko udział. W tym biegu nie ma nagród za miejsca. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, bony podarunkowe).

11:30 - „10 - tka  Myśliborska” bieg główny. Bieg na 10 km – 3 okrążenia.

13:00 - dekoracja zwycięzców biegu na 10 km.

13:30 – pozostałe dekoracje.

 

12. Ważne informacje dla uczestników biegów:

Biuro zawodów znajdować się będzie:

w dniach od 16.05.2024 r. do dnia 17.05.2024 r. od 7³º do 15ºº w siedzibie OSiR Myślibórz ul. Marcinkowskiego 5,

oraz w niedzielę 19.05.2024 r. od 7 30 do 11 00 na Stadionie Miejskim

w Myśliborzu.

Przy trasie biegu, przy ul. 11-go Listopada vis-à-vis placu zabaw  

i kortów tenisowych, zostanie zorganizowany bezpłatny parking.  Bardzo prosimy o parkowanie na tym parkingu.

Punkt z wodą znajdować się będzie za linią mety i na trasie biegów.
Po biegu zapraszamy na posiłek regeneracyjny (w ramach pakietu startowego).

13. Zasady zachowania uczestników imprezy „ Myśliborska Mila 2024”:

     1) bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma
       obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu,

     2) uczestnik imprezy ma obowiązek podporządkować się wskazówkom
        wydawanym przez organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby
        medyczne oraz Policję i innych służb zabezpieczających trasę biegu oraz
        Imprezę.

     3) Ze względów bezpieczeństwa na trasie biegu zabroniony jest udział osób
       poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych
       urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się
       wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla
       innych uczestników.

 

14. Postanowienia końcowe:

Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Z uwagi na bezpieczeństwo biegaczy (wąskie ulice) oraz małą frekwencję, organizatorzy rezygnują z organizacji zawodów na wózkach inwalidzkich.
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz szatnię.
Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

8.  Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE organizator informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka i Rekreacji w Myśliborzu adres: ul. Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz.
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Sebastian Mirończyk,
tel. 668 118 178
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz, jako organu reprezentującego samorząd Miasta i Gminy Myślibórz - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane będzie Urząd Miejski w Myśliborzu.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
w zakresie, którego nie dotyczą inne przepisy, a  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych  ma Pani/Pan prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Organizator biegu: Urząd Miejski w Myśliborzu, ul Rynek Jana Pawła II 1, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, ul Marcinkowskiego 5, 74-300 Myślibórz, nr tel. 95-747-2512, e-mail: biuro@osirmysliborz.pl

https://www.facebook.com/osir.mysliborz.3,  https://mysliborz-osirstrony3.alfatv.pl/