Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Klauzula informacyjna RODO

Data dodania:05/24/2018 Kategoria: News

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest firma
Sport-Time Łukasz Przybysz. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.sport-time.com.pl

 

 

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Sport-Time Łukasz Przybysz

Ul. Ks. Ruta 85/1

72-300 Gryfice

Obsługę  Sport-Time prowadzi Łukasz Przybysz

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z zakresu działalności firmy  pomiarowej oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje zlecające obsługę zawodów sportowych.

 Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych)  lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

 Dane osobowe przetwarzane przez Sport-Time Łukasz Przybysz przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez regulaminy organizatorów biegów

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie  Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres inzynier89@o2.pl.

 Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Sport-Time Łukasz Przybysz. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sport-Time Łukasz Przybysz, Ul. Ks. Ruta 85/1 72-300 Gryfice w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego ABI sport-time@o2.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym