Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

XIX BIEG INTEGRACYJNY O PUCHAR RADY SOŁECKIEJ

XIX BIEG INTEGRACYJNY

O PUCHAR RADY SOŁECKIEJ W STARYM OBJEZIERZU

7 lipca 2018 r.

 

KOBIETY – 5 km

MĘŻCZYŹNI – 10 km

Nordic Walking – 5 km

 

START – godz. 17.00

DEKORACJA  – godz. 18.30

 

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH O CHARAKTERZE REKREACYJNYM

 

1. ORGANIZATOR:

     Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Objezierzu.

 

2. CELE ZAWODÓW:

 • Propagowanie biegania jako propagowanie zasad współzawodnictwa fair play,
 • Promowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
 • Zwiększenie sprawności ruchowej uczestników,
 • Promocja walorów turystycznych miejscowości Stare Objezierze, gminy Moryń,

powiatu gryfińskiego i województwa zachodniopomorskiego.

 

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Rada Sołecka w Starym Objezierzu,
 • Urząd Miejski w Moryniu,
 • Liga Obrony Kraju - Gryfino i Moryń,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Objezierzu,
 • Radny Rady Miejskiej w Moryniu - Jerzy Domaradzki,
 • Trofea sportowe BOKOSPORT - www.bokosport.pl.

 

     PATRONAT HONOROWY:

 • Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Józef Piątek - Burmistrz Morynia,
 • Marek Grynkiewicz - właściciel firmy POL-MARK w Osinowie Dolnym.

 

     PATRONAT MEDIALNY I PROMOCJA BIEGU:

 • portal biegowy - biegiwpolsce.pl,
 • portal biegowy - sport-time.com.pl,
 • Gazeta Chojeńska - Tygodnik Powiatu Gryfińskiego,
 • portal internetowy - chojna24.pl,
 • portal internetowy - igryfino.pl,
 • portal internetowy - ono24.info.pl.

 

4. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU:

 • Bieg odbędzie się 7 lipca 2018 r. (sobota) w Starym Objezierzu - 5 km od Morynia

(województwo zachodniopomorskie),

 • Start i meta – zorganizowane będą przy Wiejskim Centrum Kultury w Starym Objezierzu,
 • Biuro biegu – znajdować się będzie w Wiejskim Centrum Kultury w Starym Objezierzu,

które będzie czynne w sobotę 7 lipca 2018 r. od godz. 14.00  do godz. 16.15,

 • Szatnia, toalety i parking usytuowane będą na terenie

Wiejskiego Centrum Kultury w Starym Objezierzu,

 • Trasa wytyczona jest przez malowniczo położone miejscowości:

Stare Objezierze, Nowe Objezierze i Klępicz,

 • Bieg zostanie przeprowadzony na trasie jednej pętli dla kobiet i dwóch pętli dla mężczyzn,

a dla zawodników Nordic Walking obowiązywać będzie jedna pętla,

 • Oznakowany będzie każdy kilometr trasy,
 • Nawierzchnia asfaltowa - będzie starannie przygotowana:
 • 5 km – kobiety,
 • 10 km – mężczyźni,
 • 5 km – Nordic Walking.

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

 • Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w 2002 r. i starsi,
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych)

na uczestnictwo w biegu,

 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują u organizatora oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu lub aktualne badania lekarskie,
 • W marszu Nordic Walking nie ma ograniczeń wiekowych,

 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 510 332 340.

 

Wszyscy zapisani uczestnicy będą systematycznie umieszczani na liście startowej biegu

oraz otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 • Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, tel. kontaktowy, e-mail, przynależność klubowa,
 • Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości, karty zgłoszenia z oświadczeniem o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu

(sobota 7 lipca 2018 r. w godz. 14.00 - 16.15),  

 • Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy,
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane

do koszulki w widocznym miejscu,

 • Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność,
 • Organizator zaleca, aby zawodnicy ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu

i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

 

Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę (T-shirt),

jeżeli zapisze się do Biegu Integracyjnego lub do marszu Nordic Walking

do 4 lipca 2018 roku.

 

 • Biuro biegu czynne w dniu zawodów w godz. 14.00 - 16.15 

w Wiejskim Centrum Kultury w Starym Objezierzu,

 • Lista startowa oraz komunikat końcowy zostanie umieszczony

na stronach internetowych: www.mokmoryn.pl i www.sport-time.com.pl.

 

 

 

 

6. FINANSOWANIE BIEGU:

 • Koszty organizacyjne biegu ponosi Organizator,
 • Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu lub organizacji delegującej,
 • Organizator nie przewiduje opłaty startowej.

 

7. KLASYFIKACJA  KOŃCOWA:

 • Prowadzona będzie w biegu indywidualna klasyfikacja generalna kobiet

i mężczyzn za zajęcie miejsca I – III.

 

8. NAGRODY:

 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i koszulkę 

(warunek – zgłoszenie do 4 lipca 2018 r.)

 

 • Klasyfikacja generalna biegu: kobiety i mężczyźni (I – III miejsce)

– puchary i nagrody rzeczowe,

 • Najlepsza zawodniczka z Gminy Moryń - pamiątkowa statuetka i nagroda rzeczowa,
 • Najlepszy zawodnik z Gminy Moryń - pamiątkowa statuetka i nagroda rzeczowa,
 • Najlepsza zawodniczka z Sołectwa Stare Objezierze

 - pamiątkowa statuetka i nagroda rzeczowa,

 • Najlepszy zawodnik z Sołectwa Stare Objezierze

- pamiątkowa statuetka i nagroda rzeczowa,

 • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg zostanie rozlosowanych

10 nagród rzeczowych,

 • wśród uczestników rekreacyjnego marszu Nordic Walking zostanie rozlosowane

5 nagród rzeczowych.

 

9. DYREKTOR BIEGU:

 

Aleksandra Domaradzka: kontakt przez pocztę elektroniczną - a.domaradzka9@wp.pl

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 • Każdy startujący w biegu musi posiadać przypięty numer startowy na koszulce,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy,
 • Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków

przez Organizatora,

 • Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, szatnię

oraz  możliwość skorzystania z prysznica,

 • Organizator zapewnia wodę mineralną na trasie i mecie biegu,
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma bon żywnościowy na posiłek regeneracyjny,
 • Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu,
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia,
 • Materiały promocyjne: zdjęcia i filmy wykonywane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu

(komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, galerie zdjęciowe itp.).

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, a informacja o nich nastąpi nie później niż w dniu zawodów

  

Ze sportowym pozdrowieniem

ORGANIZATOR

Lokalizacja/Data zawodów:
Stare Objezierze
Zapisy do :
04/07/2018 23:59:00

Aktualności